Staty av S:t Olaf

Skulpturen föreställer S:t Olaf, Norges skyddshelgon. Den stod ursprungligen i Bunge kyrka på Gotland och är daterad till tidigt 1300-tal. Ett antal skulpturer i Sverige från samma tid anses härröra från samma anonyma skulptör, vilken därför kallas Mästaren från Bunge.

Mått: höjd 1300 mm

Datering: 1325–1349

Föremålsnummer 93962_hst, Historiska museet.