Lektion

Blommor från PalestinaLektion

Vad gjorde svenskarna i Jerusalem?

1896-1923

Jerusalem

Pärm av trä och en sida ur ett album med torkade blommor.
Pärm av olivträ och en sida ur ett album med pressade blommor. Albumet tillverkades och såldes av American Colony i Jerusalem. Det finns nu på Hallwylska museet i Stockholm. Wilhelmina von Hallwyl köpte det på våren 1901, när hon besökte staden. Foto: Helena Bonnevier/SHM (CC BY). Montage.
På våren 1896 utvandrade en grupp människor från byn Nås i Dalarna till Jerusalem. De anslöt sig till the American Colony, en kristen grupp som ville invänta Jesus återkomst. I Jerusalem levde de på att tillverka souvenirer och ta foton till turister. Några av turisterna var också svenskar.

Blommor från Palestina

År 1900 reste författaren Selma Lagerlöf till Jerusalem. Hon hade hört talas om de svenska utvandrarna i the American Colony och hon ville besöka dem. I sin roman Jerusalem, som hon skrev efter besöket, beskriver Selma Lagerlöf hur de svenska utvandrarna tillverkade och sålde album med blommor.

[LJUDFIL med följande text:

Inne på gårdarna i den heliga stadens mångfaldiga kloster och gästhus stå väldiga stenfat, i vilka vårblommorna läggas i vatten, och i celler och rum äro flitiga händer i verksamhet med att breda ut blommorna över stora pappersark och pressa dem.

Men så snart de små ängsnejlikorna och hyacinterna äro väl tillplattade och torkade, bli de hopsatta i små buketter och stora buketter, i fula och vackra sammansättningar och uppklistrade på kort eller i små album med pärmar av olivträ, på vilka står inristad: ”Blommor från Palestina”.

Och snart vandra alla dessa blommor från Sion, blommor från Hebron, blommor från Oljoberget, blommor från Jeriko ut i världen.

De säljas i butikerna, de sändas bort i brev, de skänkas som minnen, de givas i utbyte mot fromma gåvor. Längre än pärlor från Indien och siden från Brussa spridas de små ängsblommorna, det fattiga heliga landets enda rikedom.]

Vad var The American Colony?

The American Colony i Jerusalem bildades 1881 av Anna och Horatio Spafford. De ville bygga ett kristet idealsamhälle. De var inte missionärer, utan var i Jerusalem för att invänta Jesus återkomst.

Anna och Horatio Spafford var ett välbärgat par från Chicago. Under några år drabbades de av fruktansvärda olyckor. Deras fyra barn dog i en fartygskatastrof och de förlorade sina egendomar i en stor brand. I ett försök att finna tröst bildade de en religiös grupp och flyttade till Jerusalem 1881.

I Jerusalem ville de ägna sig åt välgörenhet och leva ett strängt kristet liv. Ingen i kollektivet fick ha egna ägodelar. Alla måste sälja sina tillhörigheter och ge alla pengar till kolonin när de gick med. Medlemmarna var tvungna att leva i celibat, vilket betydde att ingen fick gifta sig eller skaffa barn. Den som inte följde reglerna blev bestraffad, eller fick lämna gruppen.

Om svenskarna i American Colony

Efter några år tog pengarna slut i kolonin. Horatio hade dött i malaria. Anna Spafford reste hem till Chicago för att få tag på nya pengar. Där lärde hon känna Olof Henrik Larsson, en svensk predikant. Han var gift med Matilda från byn Nås i Dalarna. Olof Henrik Larsson övertygade en stor grupp människor från Nås att också komma till Jerusalem. 15 vuxna och 22 barn var det. De sålde alla sina ägodelar och reste till det nya landet. De kom fram i juli 1896.

Svenskarna från Nås ville leva kristet på ett annat sätt än vad den svenska kyrkan sa. De tänkte att de kunde få ett bättre liv i Jerusalem. Det var svårt att leva med en alternativ tro i Sverige vid den här tiden, även om det inte längre var förbjudet.

Det var inte lätt för svenskarna att anpassa sig till livet i kolonin. Många av föräldrarna blev sjuka i malaria och flera dog. Barnen och föräldrarna fick inte bo tillsammans. Alla måste arbeta hårt och följa sektens stränga regler.

Svenskarna hade varit bönder i hemlandet. De visste hur man odlade potatis, födde upp djur och tillverkade redskap. De var vana vid att ha rent vatten och ren mjölk. I Jerusalem fanns ingen jord att odla och inga kor och det var stor brist på vatten. Det var en svår omställning.

Hur tjänade de pengar?

Medlemmarna i American Colony levde i egendomsgemenskap. Det betyder att allt de ägde, ägde de tillsammans. De hade inga egna ägodelar. Från början ville inte ledaren, Anna Spafford, att de skulle ta betalt för något som de gjorde, men så småningom blev de tvungna att få in pengar för att kunna leva. De hittade på många olika sätt att försörja sig. Mest framgång hade de med sin fotostudio och den stora souvenirbutiken.

Souvenirbutiken

Många av de vuxna i kolonin var redan kunniga i olika hantverk. Barnen fick lära sig sådant som att plocka och pressa blommor. Blommorna sattes in i vackra album och såldes i The American Colonys souvenirbutik. Andra svarvade skålar av sten eller snidade föremål i trä.

Den här skålen är svarvad av sten från Döda havet. Den finns nu på Hallwylska museet.

Fotostudion

Flera av de svenska pojkarna i kolonin lärde sig fotografera. En del blev mycket skickliga fotografer. Fotograferna reste runt i Palestina och dokumenterade sevärdheter och berömda platser. Sen sålde de fotografierna till turister från hela världen. Fotoföretaget American Colony blev kolonins främsta inkomstkälla.

På bilden ser du två män som arbetar i kolonins fotolabb.

Turister och pilgrimer

Selma Lagerlöf var i Jerusalem år 1900. Året efter reste Wilhelmina och Walther von Hallwyl dit. De besökte American Colony och blev imponerad av de driftiga svenskarna de mötte där. De köpte också med sig många fotografier och flera souvenirer från kolonins butik. Dessa finns nu på Hallwylska museet i Stockholm.

Wilhelmina och Walther von Hallwyl var inte de enda turisterna i Jerusalem år 1901. Staden var full av olika sorters resenärer. Många var pilgrimer. Det betyder att de reste för att besöka sina heliga platser. I Jerusalem finns heliga platser för judar, muslimer och kristna.

Andra var vanliga turister. De åkte också till de heliga platserna, men kanske inte av samma skäl som pilgrimerna. De ville besöka sevärdheter och många köpte med sig fotografier och souvenirer från olika försäljare. Det var också vanligt att resa till andra platser som nämns i Bibeln, som Betlehem och Nasaret.

Massor av människor som trängs framför en kyrka.
Pilgrimer och turister som trängs för att komma in i Heliga gravens kyrka i Jerusalem. Inuti kyrkan ligger graven där många tror att Jesus återuppstod från de döda. Foto: Hallwylska museet/SHM (Public Domain)

Övning - gör en souvenir

Välj en plats som är helig eller viktig för dig. Fundera på varför den är viktig. Vad är det som gör platsen speciell?

Tillverka eller rita och beskriv en souvenir som du skulle vilja att besökare på platsen tar med sig därifrån.

Diskutera

  • Varför tror du att människor valde att emigrera på 1800-talet?
  • Vad var det för skillnad på att vara svensk invandrare i Jerusalem och att komma dit som svensk turist?
  • Vad innebar emigrationen för de som stannade kvar hemma?
Logotyp för Hallwylska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Hallwylska museet

För lärare

Den här lektionen handlar om en grupp svenskar som utvandrade till Jerusalem av religiösa skäl. Där försörjde de sig på att tillverka souvenirer och ta fotografier och ibland kom de i kontakt med turister från hemlandet.