Lektion

Åk 4-6

Att resa stenLektion

Vad är en runsten?

1000-tal

Torsätra

Detaljbild av en runsten av granit mer rödfärgade runslingor.
Detalj av Unnas sten. Foto: Helena Bonnevier, Historiska museet/SHM (CC BY).
Under flera hundra år reste människor runstenar både i Skandinavien och utomlands. Stenarna var minnen över personer som hade dött eller som hade gett sig av på en lång resa. Texterna berättar om den döde och den som rest stenen. Vad skulle du skriva på en runsten?

Unnas sten

Unnas sten har sannolikt ristats på 1060-talet av en man som hette Visäte. Det finns kvar ytterligare ungefär tjugo stenar i Uppland som är gjorda av honom. Visäte ristade i så kallad urnesstil. Stilen kan du känna igen på de ringlande djuren med lång hals och smala ben. Djuren som liknar drakar eller ormar kallas run-djur.

Undersök stenen

En spetsig runsten av granit med röd textslinga. I mitten syns ett kors och ett drakhuvud.

Hur läser man stenen?

Runtexten börjar högst upp till höger och texten följer drakens/ormens kropp runt stenen. Varje ord börjar och slutar med ett litet kryss.

Kända runristare

Ibland signerade runristarna sina runstenar. Men det går ibland också att känna igen runristade genom den stil det är på runorna och bilderna. Den här stenen kan vara gjord av runsristaren Visäte. Det tror forskarna eftersom figurerna på stenen liknar bilder som Visäte gjort på andra stenar.

Liknar svenska bokstäver

Runor är ganska lika det alfabet som används för svenska språket idag. Flera bokstäver går att känna igen som R, S och T. Resten har forskare klurat ut. Så det går att veta vad det står på många av de runstenar som finns kvar från vikingatiden.

Vad står det på stenen?

På stenen står det: Unna lit reisa thensa stein aftr sun sin Öisten som tog i hveita vathmal got hialpi salu hans.

På nutidssvenska betyder det ungefär: Unna lät resa denna sten efter son sin Östen som dog i vita kläder. Gud hjälpe hans själ.

"Att dö i vita kläder" betyder att Östen var döpt i den kristna tron.

Symbol på stenen

På stenen finns ett kors inristat. Det är en kristen symbol. På många runstenar finns kristna kors. De flesta runstenar ristades under en tid då kristendomen spreds i norra Europa

I mitten av Unnas sten finns ett kors. Det är en symbol för kristendomen. Runstenarna som ristas under 1000-talet har ofta kristna budskap. Det är en tid då många människor övergick till kristendom från asatro.

Runstenarna ställdes ofta upp på platser där många människor kunde se dem, som vid vägkorsningar eller nära vattendrag där båtar ofta passerade.

Runstenarnas texter låter nästan likadant. I de första raderna får vi veta vem eller vilka som lät resa stenen. Vanligtvis är det släktingar till den döde. Därefter står namnet på den som dött och hur den är släkt till den som rest stenen. Texten kan ibland avslutas med en bön. Vissa texter är längre och beskriver resor eller viktiga händelser i den dödes liv .

Lär dig runalfabetet

En rad symboler

Språket som användes av människorna under vikingatiden kallas för fornnordiska. Fornnordiska liknar till en del dagens isländska och skrivs med runor. Runraden kallas Futharken efter de sex första runorna.

Tre olika runrader har funnits i Sverige: den urnordiska, den vikingatida och den medeltida runraden. Den urnordiska runraden är den äldsta. De flesta runstenar vi hittar idag i Sverige är ristade med den vikingatida runraden.

(Bild: Riksantikvarieämbetet.)

Pröva att göra runor

  • Skriv ditt eget namn med runskrift.
  • Rita en hel runsten med figurer och runor.
Logotype för Historiska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska museet

För lärare

Denna korta lektion vill ge eleverna en introduktion till runskrift och runstenar under vikingatiden. I centrum står Unnas runsten.