HST_EN_BILD_AV_BIBELN_INTRO

Lektion

En bild av BibelnLektion

Hur ser din tro ut?

1687

Eksjö, Småland

Svenska kyrkor på 1600-talet var färgrika och prydda med mängder av bilder. Det var inte enbart för att för att det skulle vara vackert. Bilderna skulle också ha en innebörd. Litet som ett bra foto, eller en skylt som visar vilken toalett du ska gå på.

Kors och annat i taket

Eksjö gamla kyrka fick sin utsmyckning 1687. Väggar och tak målades av Johann Künkel, förmodligen med hjälp av hans son Georg och några andra medhjälpare.

HST_EN_BILD_AV_BIBELN_DJURSDALA
Johann Künkel har även dekorerat Djursdala kyrka. Insidan av Djursdala kyrka ger oss en bra idé om hur Eksjö gamla kyrka kan ha sett ut. Foto: Kalmar läns museum (Public Domain).

Künkel och hans medarbetare hittade inte på motiven själva. De använde sig av svartvita förlagor ur en tryckt Bibel från 1630. Förutom att ge bilderna färg, gjorde Künkel ibland ändringar i motiven för att de skulle passa utrymmet bättre.

Takmålningarna visar olika scener ur Gamla och Nya Testamentet. Tanken med bilderna var att jämföra Gamla och Nya Testamentet för att bevisa att Jesu liv, död och återuppståndelse var förutbestämd. Som exempel:

  • Jona ville försöka fly från Guds befallning att bli profet genom att segla i väg över havet. Gud kastade då in skeppet i en storm. Besättningen på skeppet insåg att stormen var Jonas fel och slängde honom i havet där Jona blev uppäten av en valfisk. Efter tre dagar i valfiskens buk lovade Jona att bli profet, varpå han spottades upp på land igen. (Gamla Testamentet, Jona 2:1)
  • Jesus beklagade sig till Gud över att behöva offra sitt liv genom korsfästelse. Till slut accepterar Jesus sitt öde. Han korsfästs och dör. Efteråt lägger Jesus lärjungar kroppen i en grav, men efter tre dagar försvann kroppen och Jesus återuppstod som Kristus. (Nya Testamentet, Matteus evangelium 27:60)
HST_EN_BILD_AV_BIBELN_JONA_GRAV
Till vänster: Jona och valfisken. Till höger: Jesu gravläggning. Foto: Historiska museet/SHM (Public Domain).

Taket i Eksjö gamla kyrka togs ned på 1880-talet då gamla kyrkan skulle rivas. År 1946 blev det slutligen uppmonterat i den så kallade Barocksalen på Historiska museet.

En bild av...

Går det att gestalta sin tro genom en bild?

Dela in er i mindre grupper. Börja med att ta reda på hur er skolas närmaste religiösa byggnad är dekorerad. Jämför gärna flera byggnader om det finns. Fundera därefter på vilken bild som bäst skulle förklara en tanke som ni känner starkt för, det kan till exempel vara en religiös eller en politisk tanke. Rita och måla er bild, visa och förklara sedan för de andra.

Fundera

Inom vissa religioner och religiösa inriktningar är det förbjudet att avbilda personer, i synnerhet Gud eller Guds profeter. Hur gestaltar de sin tro i sina heliga byggnader?

Logotype för Historiska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska museet