Lektion

Åk 4-6

Hubertus, Staffan och bismi'llahiLektion

Varför ser vi det vi ser och inte något annat?

1100-tal

Broddetorp

Detaljbild av Broddetorpsaltaret.
Det vi ser är beroende av vad vi vet. Men det vi vet kan också styra vad vi kan eller vill se. I den här lektionen ska vi titta på ett gammalt altare. Vad tror du att du ser?

Tre sätt att se på ett altare

Altaret tillverkades under mitten av 1100-talet när den första kyrkan i Broddetorp byggdes. Broddetorp ligger mellan Vänern och Vättern. Kyrkan tillhör Skara stift.

Efter några århundraden hade altaret blivit undanställt i kyrkans sakristia, ett rum där prästen byter om. Sedan flyttades det till en undanskymd del vid en kyrkbänk. Nu finns altaret på Historiska museet i Stockholm.

Flera personer har skrivit om altaret sedan dess. Deras beskrivningar är olika varandra, eftersom de har olika synsätt. Här kan du se tre exempel:

Hubertus

Den övre delen av altaret föreställer legenden om Hubertus. Arkeologen Bernhard Salin (1861–1931) skrev om den delen av altaret 1891. Han var expert på djurbilder och religiösa bilder.

Staffan

På ena sidan av altaret hittar du helgonet Staffan. Folklivsforskaren Gabriel Djurklou (1829–1904) skrev bara om den bilden 1902. Han var intresserad av visor och berättelser.

Bismi'llahi

Kring bilderna på altaret finns flera olika dekorationer. En av dekorationerna är en konstnärlig fantasi av en arabisk text från Koranen som lyder "bismi'llah". Vikingaexperten Peter Pentz från Nationalmuseet i Danmark skrev om det 2007.

Vad kan du se?

Börja med att titta på bilden av en del av Broddetorpsaltaret nedan. Vad kan du se som du känner igen? Kan du nämna någon figur vid namn?

Broddetorpsaltarets nedre del, det så kallade antemensalet.

Fundera

  • Hur många bilder kände du igen?
  • Varför kände du ingen just den/de bilderna?

En bild med många delar

Här är en bild av hela altaret med några förklaringar. Läs texterna och titta på detaljbilderna. För att komma ihåg bättre, är det bra att skriva ner stödord på ett papper.

Broddetorpsaltarets tre delar sammanfogade.
Krucifix av brons med svartmålad dekor. Från Broddetorps kyrka.

Krucifix

Överst hänger ett krucifix, en bild av Jesus på korset. I varje ände av korset finns en symbol för en av de fyra evangelisterna. Överst finns en örn för Johannes. Till vänster en ängel för Matteus. Till höger ett lejon för Markus. Och längst ner en oxe för Lukas. Ovanför Jesus huvud kommer Guds hand ner från himlen. Under Jesus fötter finns en bägare (kalk) som fångar upp Jesus blod till nattvarden

Detal av altaret som visar legenden om Hubertus.

Hubertuslegenden

Superfrontalet har en dekorativ slinga längs med hela framsidan. Bilderna föreställer en medeltida legend om Hubertus. Legenden berättar om den rike mannen Hubertus som är ute på jakt. När han just ska skjuta en hjort visar sig ett kors. Då inser Hubertus att han inte ska ägna sig åt jakt och nöjen, utan åt att tjäna Gud.

Detalj av Broddetorpsaltaret föreställande solen och månen i form av två människor i vagnar.

Sol och måne

Ovanför Kristusbilden finns två bilder som föreställer solen och månen. Att avbilda solen och månen på det här sättet var vanligt redan långt innan kristendomen. De gamla grekiska gudarna Diana och Apollo brukade avbildas såhär. Inom den nordiska mytologin avbildas månen tillsammans med sin syster Sol på liknande sätt.

Detalj av Broddetorpsaltaret som visar legenden om Staffan stalledräng.

Staffan stalledräng

En medeltida legend berättar om kung Herodes stalldräng Staffan. Under julnatten får Staffan syn på Betlehemsstjärnan. Han förstår att det är ett tecken på att Frälsaren är född. Staffan berättar om sin upptäckt för Herodes. Kungen säger då: ”Jag tror på det, om den stekta tuppen som ligger framför mig stiger upp, flaxar med vingarna och gal.” Detta är förstås precis vad som händer. Kungen blir rädd och beslutar att alla nyfödda gossar i Betlehem ska dödas.

Barnamorden i Betlehem hade länge en egen minnesdag i kalendern (28 december).

Detalj av Broddetorpsaltaret som visar Kristus på sin tron.

Salvator mundi

Mittenbilden visar Jesus Kristus på sin tron. Bilden är innesluten i en mandorla, en oval ram. I handen håller han Bibeln. Den här typen av bild brukar kallas "Salvator mundi", världens frälsare.

Detalj av Broddetorpsaltaret som visar ett hörn av antemensalet.

Evangelisterna

I varje hörn av antemensalet har det funnits samma typ av symboler för evangelisterna som på krucifixet. Det enda som finns kvar är en liten bit av en oxe (Lukas) och ett lejon (Markus).

Bild ur Broddetorpsaltaret föreställande Kristi himmelsfärd.

Kristi himmelsfärd

En stor del av bilderna föreställer Jesus liv, död och återuppståndelse. I denna bild ser vi hur Gud rycker upp Kristus till himlen.

Detalj av Broddetorpsaltaret som visar två av Jesus lärjungar, Jacob och Johannes.

Apostlar

Längs med nederkanten sitter Jesus 12 lärjungar. De kallas också apostlar vilket är ett grekiskt ord för någon som är utsänd. Bilden visar lärjungarna Jacob och Johannes.

Fundera

  • Vad har du valt att berätta om?
  • Varför valde du just den saken?
  • Finns det andra tillfällen då vi väljer att se och berätta om olika saker?
  • Hur påverkar det vi vet eller inte vet det som vi ser?

Samtliga bilder: Gabriel Hildebrand, Historiska museet/SHM (CC BY) Föremålsnummer 114924

Logotype för Historiska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska museet

För lärare

Ett föremål eller en bild betyder olika saker för olika människor. I denna lektion får eleverna lära känna ett unikt altare och olika tolkningar av det. Och förhoppningsvis förstå att kunskap gör att man ser saker.