HWY_intro_gris

Lektion

Kan du hitta en gris?Lektion

En bild av hur verkligheten kan beskrivas

Nu och då

På museum

Alla museer har inventarieförteckningar. Det är listor på alla föremål som finns på museet. De kan vara bra att ha om man tappar bort en gris, eller så.

Att hålla koll på saker

En inventarielista kan innehålla en beskrivning av museiföremålet. Det kan vara fakta om hur föremålet har kommit till museet eller vem som har ägt det en gång i tiden. Listorna brukar också innehålla uppgifter om var föremålet finns. Och så ska varje föremål ha ett enskilt nummer så man kan skilja det från de andra.

Det Hallwylska museet i Stockholm har en fantastisk inventarieförteckning. Wilhelmina von Hallwyl som grundade museet hade flera anställda som skrev ner listor på allt som fanns i huset. Det tog över femtio år att skriva förteckningen.

Wilhelmina von Hallwyl hittade på ett eget sätt att numrera alla sina föremål. Hon använde romerska siffror och latinska bokstäver för att visa vilken typ av föremål det var. Sedan använde hon vanliga siffror för att beteckna vilket föremål det var. Föremålsnumret XXVII:II:E.09. kan man alltså läsa såhär:

XXVII = Minnen av personliga upplevelser
II = under Walther von Hallwyls liv efter 1865
E = Födelsedags- och julgåvor från barn och barnbarn 1886–1921
09 = Mekanisk gris och hund

Hjälp Wilhelmina

Ibland är det svårt att hålla reda på alla föremål, även om man har en inventarieförteckning. Kan du hjälpa Wilhelmina och hennes katalogarbetare Lundgren med att hitta fem föremål? Läs beskrivningen och försök sedan hitta dem i teckningen här nedan.

  • (III:I:C.j.01.) Glassmaskin bestående av en hink av trä sammanhållen av två järnringar. Höjd: 33 centimeter. Tillverkad av Husqvarna Vapenfabrik AB.
  • (XLVIII:XI:C.a.a.08.) Rökelsekar av porslin i form av en sittande padda. Köptes 1905 på Bukowskis konsthandel för 125 kronor.
  • (II:V:A.f.01.) Ljusstake med fot i form av ett blad. På foten ett ögleformigt handtag, framför detta ett rakt uppstående ställ för tändsticksask. Ljusstaken har stått på Walther von Hallwyls privata kontor på Hamngatan 4, Stockholm, 1909–1921.
  • (XXVII:II:E.09.) Mekanisk gris och hund. Hunden (en vit pudel) biter grisen i svansen. Längd: cirka 40 centimeter. Julgåva 1912 till Walther von Hallwyl från hans dotter och svärson Irma och Fredrik Wilhelm Gustaf von Geijer.
  • (VI:K.III:C.a.01). Scabello-stol med två fotstycken, sits och rygg. Ryggen har hjärtformad genombrytning. Inköpt av Johanna Kempe den 29 oktober 1890 hos antikhandlare Stanislao Erei, Milano, för 20 Lire.
HWY_inventarienummer

Fundera

  • Kan du komma på ett annat sätt att beskriva föremål?

Koppling till skolans kursplan

Lgr22, Kunskapskrav, 1–3

Eleven använder begrepp, metoder och verktyg från de samhällsorienterande ämnena

Lgr22, Centralt innehåll, 1–3

Att undersöka verkligheten

  • Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och observationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet
Logotyp för Hallwylska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Hallwylska museet