Lektion

Önskar du dig internet i julklapp? Lektion

Hur såg världen ut innan internet och varför skapades det? Och hur tror du att internet kommer att se ut i framtiden?

1960-2000

Internet

internetmuseet vad önskar du dig i julklapp- modem
Den här lektionen handlar om att göra en analys kring kalla krigets konflikter och de maktförhållande som uppstod och hur det påverkade framväxten av internet. I lektionen kommer eleverna också få möjlighet att reflektera kring internet och hur tekniken påverkar våra föreställningar om framtiden.

Varför internet?

Efter andra världskriget uppstår under 1950-talet något som kallas för kalla kriget. Det är egentligen inte ett krig utan mer två stormakter, USA och Sovjetunionen, som hotar varandra om krig. För att de båda stormakterna ska visa att det är de som är mäktigast tävlar de med varandra inom många olika områden. De tävlade i upprustning av armén, vem som kunde erövra rymden och hur långt de kunde skicka sina vapen. Båda sidor tävlade om att bygga upp atombomber och rädslan för ett atomkrig var stor. Dels skulle det utplåna hela städer men det skulle också förhindra kommunikation mellan allierade.

Intresset för andra informationstekniker än telefonen blev stor och forskaren JCR Licklider kom 1963 med idén att

Och i och med att det fanns en uttalad rädsla för ett atomkrig, som skulle slå ut all telekommunikation fanns det behov och intresse för nya informationstekniker och därför kom forskaren JCR Licklider med idéen 1963 att Arpa (XX) skulle bygga ett ”intergalaktiskt” datornätverk, som skulle vara ”decentraliserat” så att datorer kunde prata med varandra utan att vara beroende av en central punkt. På det sättet skulle Sovjetunionen inte skulle kunna slå ut möjligheterna till kommunikation i händelse av ett atomkrig. JCR Licklider idé om möjligheterna med datorer byggde på en positiv bild av nätverk, som han trodde skulle vara öppet och fritt nätverk, som byggde på yttrandefrihet. Den här idéen blev början till det som vi idag kallar internet. Det dröjde ända till 1996 innan en Internetuppkoppling utsågs till ”årets julklapp”. Titta på inslaget från SVT Aktuellt 1996-12-13 (https://www.youtube.com/watch?v=n7PWpQ-rISk) som presenterar ”årets julklapp” och låt eleverna fundera på om de skulle önskat sig internet i julklapp 1996.

Internet idag

Hur använder vi internat idag?

Diskutera

Publicerad:

Uppdaterad:

För lärare

Den här lektionen handlar om att göra en analys kring kalla krigets konflikter och de maktförhållande som uppstod och hur det påverkade framväxten av internet. I lektionen kommer eleverna också få möjlighet att reflektera kring internet och hur tekniken påverkar våra föreställningar om framtiden.