Hwy_Blommor från Jerusalem_XXVIII:H.a.a.01._HWY

Lärarhandledning

Åk 4-6

Blommor från JerusalemLärarhandledning

Vad gjorde svenskarna i Jerusalem?

1900

Jerusalem

Den här lektionen handlar om en grupp svenskar som utvandrade till Jerusalem av religiösa skäl. Där försörjde de sig på att tillverka souvenirer och ta fotografier och ibland kom de i kontakt med turister från hemlandet.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22, centralt innehåll

Folkökning, ändrade maktförhållanden och emigration, cirka 1800–1900

  • Olika orsaker till och konsekvenser av emigrationen från Sverige

Lgr22, betygskriterier

  • Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors handlingar i förfluten tid.

Om lektionen

När vi läser om utvandring från Sverige handlar det oftast om den stora utvandringen till USA i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Den här lektionen visar på en annan typ av migration. Den ger också en möjlighet att reflektera kring migration och turism idag.

Övning - gör en souvenir

Syftet med den här övningen är att eleverna ska får reflektera över vad en plats kan betyda och vad det innebär att ta med sig en souvenir därifrån. Tidsåtgång: minst 20 minuter, men kan ta så lång tid som man vill. Den här övningen kan med fördel utföras tillsammans med ämnena bild eller slöjd.

  • Välj en plats som är helig eller viktig för dig. Fundera på varför den är viktig. Vad är det som gör platsen speciell?
  • Tillverka eller rita och beskriv en souvenir som du skulle vilja att besökare på platsen tar med sig därifrån.

Litteratur och källor

Logotyp för Hallwylska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Hallwylska museet

För elever

År 1900 reste författaren Selma Lagerlöf till Jerusalem. Hon hade hört talas om att det fanns svenska utvandrare i the American Colony, och hon ville besöka dem. När hon kom hem skrev hon en bok. I boken berättar hon bland annat om blommorna de tillverkade.