Lärarhandledning

Blommor från PalestinaLärarhandledning

Vad gjorde svenskarna i Jerusalem?

1896-1923

Jerusalem

Pärm av trä och en sida ur ett album med torkade blommor.
Den här lektionen handlar om en grupp svenskar som utvandrade till Jerusalem av religiösa skäl. Där försörjde de sig på att tillverka souvenirer och ta fotografier och ibland kom de i kontakt med turister från hemlandet.

Koppling till skolans kursplan

Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900

  • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Lektionen hjälper eleverna att utveckla sin förmåga att

  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Om lektionen

När vi läser om utvandring från Sverige handlar det oftast om den stora utvandringen till USA i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Den här lektionen visar på en annan typ av migration. Den ger också en möjlighet att reflektera kring migration och turism idag.

Övning - gör en souvenir

Syftet med den här övningen är att eleverna ska får reflektera över vad en plats kan betyda och vad det innebär att ta med sig en souvenir därifrån. Tidsåtgång: minst 20 minuter, men kan ta så lång tid som man vill. Den här övningen kan med fördel utföras tillsammans med ämnena bild eller slöjd.

  • Välj en plats som är helig eller viktig för dig. Fundera på varför den är viktig. Vad är det som gör platsen speciell?
  • Tillverka eller rita och beskriv en souvenir som du skulle vilja att besökare på platsen tar med sig därifrån.

Litteratur och källor

Logotyp för Hallwylska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Hallwylska museet

För elever

På våren 1896 utvandrade en grupp människor från byn Nås i Dalarna till Jerusalem. De anslöt sig till the American Colony, en kristen grupp som ville invänta Jesus återkomst. I Jerusalem levde de på att tillverka souvenirer och ta foton till turister. Några av turisterna var också svenskar.