Lärarhandledning

Åk 7-9

Den svenska slavön 2Lärarhandledning

Hur var livet i den svenska kolonin?

1800-tal

S:t Barthélemy

Akvarell som visar en sandig gata omgiven av palmer på ön Sankt Barthélemy.
Vy över Drottninggatan i Gustavia med guvernörens hus i bakgrunden. Målad av Edward Archibald Middleship (1825–1864), en engelsk läkare som tjänstgjorde vid den svenska garnisonen i Gustavia. Akvarell. Statens maritima och transporthistoriska samlingar (CC BY).
Lektionen handlar om slavhandel och om människors värde. Det är ett stort ämne som även berör den svenska historien.

Koppling till skolans kursplan

Lgr 11: Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950

  • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  • Förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
  • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Kursplan 2021: Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen.

  • Europeisk kolonisation och slavhandel. Konsekvenser av detta för människor och kulturer samt för det ökade globala handelsutbytet mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Rubrik

Lektionen förutsätter att eleverna först genomför den första delen av "Den svenska slavön". I och med denna övning fördjupar de sig i slaveri utifrån förhållandena i den svenska kolonin Saint Barthélemy på 1700- och 1800-talen. Övningen fokuserar främst på människosyn och kategorisering av människor. Rasism, diskriminering, värdegrund, likabehandling är andra tema som kommer in.

I texten “Den svarta lagen” förekommer begrepp och beskrivningar som är högst rasistiska, kan anses stötande och som kan påverka den som läser om det på ett känslomässigt sätt. Var redo för detta. Förbered eleverna på detta och diskutera inför lektionen begrepp och diskurser som rasism, diskriminering, värdegrund, likabehandling, men även olika historiska ideal och samhällskontexter.

Mer om kolonialism, slaveri, rasism och världens historia

Vill du som förberedelse eller senare i undervisningen ta del av fler digitala lärresurser om kolonialism, slaveri, rasism och världens historia? I Allt har en historia. Världshistorien genom Världskulturmuseerna hittar du lektionsmaterial, museiföremål och kortfilmer om världshistoriska epoker och kulturer, från de första jordbrukarna via forntida imperier och européernas kolonisering av världen, till vår globala tids alla utmaningar.

Allt har en historia

källor

  • Lindkvist, Herman. 2015. Våra kolonier: de vi hade och de som aldrig blev av. Bonniers: Stockholm.
  • Thomasson, Fredrik. 2013. 32 piskrapp vid Quatre Piquets: Svensk rättvisa och slavlagar på Saint Barthélemy. Historielärarnas årstidskrift.
  • Weiss, Holger. 2016. Slavhandel och slaveri under svensk flagg: koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770–1847. Atlantis: Stockholm.
Logo_ETNO_Color_POS_RGB_SWE

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Etnografiska museet

För elever

Sverige fick ön S:t Barthélemy mot att Frankrike fick tillåtelse att förvara handelsvaror i Göteborg. Gustav III ville använda kolonin till att odla och sälja råvaror. Jordbruket skulle skötas av slavar. Men inom Sveriges gränser hade det varit förbjudet att äga slavar sedan 1300-talet...