Lärarhandledning

Erik XIV:s kronaLärarhandledning

Koppling till läroplanen

Lgr22, centralt innehåll
Maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500–1800

  • Kampen om den politiska makten i Norden. Reformationen och framväxten av en stark kungamakt i Sverige. Uppror och motstånd mot kungamakten.

Lgr22, betygskriterier

  • Eleven visar kunskaper om händelser och aktörer under olika tidsperioder samt om historiska begrepp.

Övning

Skapa/måla: Eriks krona ska imponera på alla som ser den. Hur skulle din krona se ut och vilka symboler skulle du ha på den om det var du som skulle krönas?


Diskutera

  • Gustav Vasa hade redan låtit skapa en kungakrona. Varför var det viktigt för Erik XIV att göra en ny och modernare krona till sin kröning?
  • Carl XVI Gustaf har aldrig burit kronan på huvudet. Varför tror du att han har avstått från det?

Publicerad:

Uppdaterad:

För elever