Sjöhistoriska_museet_Georgs bildrika kropp_toppbild

Lärarhandledning

Georgs bildrika kroppLärarhandledning

1900-tal

De sju haven

Det här är en lektion om tatueringar och deras betydelse. Men också om hur vi dömer andra efter hur de ser ut. För visst är det så att alla som har tatueringar är kriminella?

Koppling till skolans kursplan

Lgr22, centralt innehåll

Folkökning, ändrade maktförhållanden och emigration, cirka 1800–1900

 • Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel fotografier, kan berätta om det förflutna.

Lgr22, betygskriterier

Eleven för resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under olika tidsperioder.

Om lektionen

Lektionen består av bilder och texter där eleverna kan lära sig litet om och diskutera om tatueringar.

Total tid: cirka 50 minuter.

Inga ytterligare hjälpmedel behövs.

Börja med att gå igenom den inledande texten och bilden på Georg Wallins tatueringar. Du kan samtidigt gärna fråga om de känner någon som har tatueringar.

Övning 1, Endast sjömän och kriminella?

Innan eleverna trycker på siffrorna i bilden och får fram svaren, ska de fundera kring de fyra bilderna av anonyma män med tatueringar. Uppmuntra dem att fundera kring vad i bilderna som får dem att fälla ett omdöme om personen. Övningen passar för diskussioner i par, gruppvis eller helklass. Du kan hjälpa eleverna genom att ställa ledande frågor, som:

 • Är det någon tatuering du känner igen från första bilden på Georgs kropp?
 • Kan det visa vad mannen är/var?
 • Tycker du att någon tatuering ser mer kriminell ut än en annan?
 • Tycker du att någon av männen ser farlig ut?
 • Varför/varför inte?
 • Tycker du att det mest är sjömän och kriminella som tatuerar sig?
 • Är det något tatueringsmotiv som du känner igen från något annat håll?
 • Skulle du vilja se ut så här?
 • Varför/varför inte?

När eleverna har diskuterat cirka fem till tio minuter kan de trycka på siffrorna för att få reda på svaren. Därefter kan ni ha en kort återkoppling för att se om de blev förvånade av något eller om deras första tankar stämde.

Övning 2, Förebilder

Dela in eleverna i fyra grupper för en diskussionsövning. Ge dem följande frågor:

Grupp 1

 • Varför vill man/ Varför vill man inte tatuera sig?
 • Vet ni någon som tatuerat sig?
 • Varför har han/ hon valt just den bilden tror du?
 • Vilket motiv skulle du vilja ha/ inte vilja ha om du tatuerade dig?

Grupp 2

 • Var på kroppen vill vi ha en tatuering? Varför tror du just där?
 • Finns det bättre eller sämre ställen på kroppen att tatuera sig på?
 • Är det tufft att tatuera sig?
 • Finns det extra tuffa ställen att tatuera sig på? Varför är de speciella?

Grupp 3

 • Blir jag någon annan om jag tatuerar mig?
 • Blir jag mer kvinnlig eller mer manlig med en särskild tatuering?
 • Finns det speciella tjej- eller kill-motiv?
 • Varför tatuerar man oftare bilder på tjejer men nästan aldrig på killar?

Grupp 4

 • Vissa människor blir rädda när de ser någon som är tatuerad. Varför kan det vara så?
 • Blir jag farligare om jag tatuerar mig?
 • Varför kan det vara viktigt för vissa människor att visa att man är farlig?
 • Kan en tatuering säga något om den som bär den?

Låt eleverna presentera sina tankar för de övriga grupperna efter ca tio minuter. Ge dem max fem minuter per presentation.

logotyp-sjohistoriska-rod

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Sjöhistoriska museet

För elever

Sjömannen Georg Wallin gick till sjöss som ung och gjorde som många andra sjömän: tatuerade sig. Vad betydde tatueringarna för honom? Och vad skulle de betyda för dig?