Nkpg_kvinna_och_maskin_intro

Lärarhandledning

Kvinnan vid maskinenLärarhandledning

Hur var det? Berätta.

Norrköping

Hur var det egentligen för en arbetare i ett väveri? Följ med på en lektion om människors levnadsvillkor i en föränderlig tid.

Koppling till skolans kursplan

Kunskapskrav:

  • Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors levnadsvillkor och handlingar i förfluten tid.

Centralt innehåll, åk 7–9:

Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen

  • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till industrialiseringen och konsekvenser av denna för människor och miljö.

Om lektionen

Lektionens syfte är att ge eleverna möjlighet att resonera kring vilka positiva respektive negativa konsekvenser industrialiseringen fick för människan.

Be eleverna att läsa och lyssna till de olika berättelserna i materialet. Du kan sedan välja att genomföra en eller flera av de nedanstående övningarna.

Övning 1, en lista

I en listningsövning sitter man först själv och arbetar med papper och penna. Ledaren ger deltagarna en fråga eller en associationsuppgift där svaren kan vara många och dessa ska skrivas under varandra i en lista. Var och en arbetar självständigt i ca 5 minuter. Sedan samlas man i grupper om 3–4 personer. En i taget redovisar det man vill från sin lista i den lilla gruppen och de andra får inte avbryta utan bara lyssna och nicka.

Sedan kan man fritt diskutera i den lilla gruppen kring det som väckt gruppens intresse. Syftet är att stimulera deltagarna till reflekterande och självständigt tänkande, ge dem tillfälle att uttrycka sina åsikter samt visa respekt för varandras åsikter.

Ibland kan det vara meningsfullt att låta grupperna berätta om sina samtal i storgrupp men den typen av genomgångar kan bli sömniga och pliktmässiga. Energin och motivationen återfinns ofta i mindre grupper.

Övning 2, ett brev

Du lever och jobbar i en textilfabrik i Norrköping i början av 1900-talet. Det är ett tufft liv på många sätt för att du är ett barn. Din tvilling lever på 2020-talet och du skickar ett brev till din tvilling där du berättar om livet i textilfabrikerna och hur det är i Norrköping i början av 1900-talet. (Kanske får du svar från 2020-talet och en spännande brevväxling börjar?)

Övning 3, något kreativt

Låt eleverna fritt skapa text med lektionens berättelser som utgångspunkt., till exempel någon av människorna eller en maskin. Texten kan vara ett stycke poesi, en prosa-text, en låt-text eller annat. Be gärna eleverna att använda nyckelord ur de olika texterna i lektionen.

Källor

Norrkopings_stadsmuseum_logga

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Norrköpings stadsmuseum

För elever

Skulle du resa 120 år tillbaka i tiden och träffa en jämnårig person, är det sannolikt inte mycket ni skulle ha gemensamt. Åtminstone inte om den personen var textilarbetare. Många började arbeta innan fjorton års ålder. Studiebidrag eller månadspeng fanns inte, ingen semester och ingen fritid på det sätt vi har idag.Långa arbetsdagar och… Ja, du kan lyssna själv.