Lärarhandledning

Åk 7-9

Ring ring!Lärarhandledning

Hur förändrades livet när telefonen kom?
Telefontornet var byggt av metallbalkar. Det sticker upp högt över hustaken. Från toppen utgår tusentals telefonledningar.
Telefontornet på Brunkebergstorg. Foto: Tekniska museet (Public Domain).
Nu för tiden har nästan alla en mobiltelefon i fickan och vi kan nå hela världen med några knapptryck. Det kan vara svårt att föreställa sig hur det var i början av 1800-talet när ett meddelande kom fram så fort som en häst kunde springa eller en båt segla.

Koppling till skolans kursplan

Centralt innehåll, högstadiet

Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen

  • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till industrialiseringen och konsekvenser av denna för människor och miljö.

Betygskriterier

  • Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors levnadsvillkor och handlingar i förfluten tid.

Centralt innehåll, historia för gymasiet 1a1

  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Betygskriterier

  • Eleven kan redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.

Övning (högstadiet) - Träffa en kompis

Syftet med den här övningen är att eleverna ska tänka sig in i hur livet fungerar i ett samhälle utan mobiltelefoner och Internet. Hur kan man kommunicera och vilka problem kan man stöta på?

Tidsåtgång: ca 30 minuter.

Uppgift: Det är sommarlov 1870. Det är onsdag. Du vill träffa din kompis på lördag. Hur gör du? Tips: Det beror på var du bor, om din familj är rik eller fattig, om du kan läsa och skriva eller inte.

Låt eleverna fundera enskilt och skriva ner anteckningar. Sedan kan de berätta för varandra i mindre grupper eller inför hela klassen. Be dem motivera varför de valde att göra som de gjorde och om tillvägagångssättet kräver något särskilt. Be dem också berätta om problem som de kunde stöta på.

Den här övningen kan också utföras som en skrivuppgift.

Möjliga svar: Jag springer hem till min kompis och frågar om hen vill träffas. Jag skriver ett brev. Jag skickar ett bud. Jag telegraferar. Men vad händer om jag är sjuk på lördag? Om kompisen inte kommer?

Övning (högstadiet) - Hur man talar i mobiltelefon

Den här övningen syftar till att eleverna ska fundera på varför det kunde behövas regler för hur man talar i telefon och att de ska få syn på osynliga regler som vi har idag. De flesta vet till exempel att det är svårt att prata i en bullrig miljö, eller att man kan störa andra om man pratar för högt.

Tidsåtgång: Ca 1 timme.

Titta på filmen. Tänk er att ni ska förklara hur en mobiltelefon används för någon som aldrig har sett en förut. Hur ska man hålla den? Ska man prata högt eller lågt? Finns det något man ska undvika? Är det bäst att stå eller sitta? Och så vidare.

Skriv ett manus och gör en kort film eller dramatisering. Titta på filmerna eller spela upp scenen i helklass och diskutera varför ni valde som ni gjorde.

Övning (gymnasiet) - När det inte fungerar

I den här övningen får eleverna reflektera kring mobiltelefonernas betydelse i våra liv och hur mycket i vårt samhälle som är beroende av att de flesta har en mobil.

Tidsåtgång: ca 30 min.

Låt eleverna göra en lista över så många saker som möjligt som de använder sina mobiler till. De kan arbeta individuellt eller i grupp.

Därefter får de föreställa sig att all mobilkommunikation plötsligt stängs av. Låt dem gå igenom listorna och fundera på vilka problem som uppstår och hur man skulle kunna lösa dem.

Källor

  • Hallwylska museet, Teknikens palats. Stockholm 2020.
  • Lindberg, Hugo, Med fingerskiva. Minnesskrift utgiven av Kungl. Telegrafstyrelsen. Stockholm: Esselte, 1938.
  • Johansson, Hemming, Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson: skildringar ur bolagets historia. 1 från 1876 till 1918. 1953.
  • Garnert, Jan, Hallå!: Om telefonens första tid i Sverige. Historiska media. Lund, 2005.
Logotyp för Hallwylska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Hallwylska museet

För elever

Nu för tiden har nästan alla en mobiltelefon i fickan och vi kan nå hela världen med några knapptryck. Det kan vara svårt att föreställa sig hur det var i början av 1800-talet när ett meddelande kom fram så fort som en häst kunde springa eller en båt segla.