Lärarhandledning

Sedlar och spionerLärarhandledning

Varför gör man något, trots att man riskerar att dö?

1700-tal

Tumba, Sverige

Våren 1758 anlände paret Mülder till Sverige. De visste att de aldrig skulle återse sitt hemland. Vad har det med svenskt sedelpapper att göra?

Koppling till skolans kursplan

Lgr11 Centralt innehåll

Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900

 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Lektionen

Syftet med lektionen är att belysa vad den tidiga industrialiseringen och migration mellan länder kunde innebära för individ och samhälle. Den är också tänkt att skapa förståelse för säkerhetsdetaljernas betydelse och framväxt.

Övning

Förslag på praktisk övning

Jämför dagens sedlar med sedeln på bilden. Förbered med sedlar eller en bild av en sedel och hitta likheter och skillnader. Detaljerade bilder av dagens sedlar går bland annat att hitta på Riksbankens hemsida.

Likheter med dagens sedlar:

 • Vattenmärken i papperet
 • Sedelnummer
 • Namnteckningar
 • Årtal, i dagens sedlar i form av bokstäver innan löpnumret. A=2013, B=2014 etcetera

Skillnader mot dagens sedlar:

 • Dagens sedlar har många fler säkerhetsdetaljer i kampen mot förfalskningar, exempelvis säkerhetstråd, detaljerade bilder gjorda med koppartryck, färgskiftade bilder samt mikro- och minitexter i motiven.
 • Idag finns inte längre en text om straff och belöning i samband med förfalskningar.
 • Vitstämplar används inte längre.
 • Valören står inte längre översatt till finska.
 • Noteras kan också att vi 1873 gick över till kronor och öre som myntenhet, detta i samband med att vi gick med i skandinaviska myntunionen.

Diskussion

Be eleverna att läsa texten och fundera över nedanstående frågor. Antingen kan frågorna diskuteras gemensamt eller så kan klassen delas in i mindre grupper som sedan får redovisa för klassen.

 • Varför är det så viktigt att det inte tillverkas falska sedlar?
 • Varför tror ni bröderna Mülder tackade ja till att lämna Holland trots risken för stränga straff?
Tumba bruksmuseums logga

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Tumba bruksmuseum