NMA.0035384
Folke Bernadottes expedition med de Vita bussarna. Ankomsten till Malmö. (Beskuren.) Foto: K. W. Gullers, Nordiska museet (CC BY-NC-ND 4.0).

Lärarhandledning

VittnesbördetLärarhandledning

1945

Malmö

Koppling till skolans kursplan

Gymnasiet

Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar.

Om lektionen

Lektionen innehåller en kort text och en film. Filmen är 22 minuter lång och hela lektionen bör kunna genomföras på en timme. Skulle du vilja att eleverna arbetar mer intensivt med de Vita bussarna, kan du komplettera med materialet i den utökade övningen nedan.

Övning

Låt eleverna, helst parvis, läsa den korta texten och titta på filmen. Därefter ska de diskutera hur de upplever filmen antingen utifrån egna tankar eller med hjälp av de föreslagna frågorna:

  • Vilken musik använder de och vad ska den förmedla för känslor?
  • Är det någon person som får spela "hjälterollen"?
  • Vad säger filmen om synen på dem som är räddade?
  • Hur tror du att den svenska publiken kände när de såg filmen?
  • Beskriver filmen hur det verkligen var?

Utökad övning

För att sätta filmen i perspektiv kan eleverna ta hjälp av ytterligare material. Dela in eleverna i mindre grupper (3-4 personer). Be dem att söka på nätet efter texter på dessa ämnen:

  • Bollhusmötet 1939
  • Utlänningslagen 1937:269
  • Kindertransport

Därefter kan de titta på filmen Vittnesbördet ännu en gång och anteckna sina tankar. Grupperna ska sedan diskutera sina tankar och observationer. Du kan välja om du vill avsluta med en diskussion i helklass eller ej.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Filmarkivet

För elever

De första bilderna på Förintelsens offer nådde svenska biografer 7 maj 1945 genom filmen Vittnesbördet. Det var första gången som många insåg vidden av nazisternas folkmord.