Hwy_Blommor från Jerusalem_XXVIII:H.a.a.01._HWY
En souvenir från Jerusalem. Foto: Helena Bonnevier, Hallwylska museet/SHM (CC BY).

Lektion

Åk 4-6

Blommor från JerusalemLektion

Vad gjorde svenskarna i Jerusalem?

1896-1923

Jerusalem

År 1900 reste författaren Selma Lagerlöf till Jerusalem. Hon hade hört talas om att det fanns svenska utvandrare i the American Colony, och hon ville besöka dem. När hon kom hem skrev hon en bok. I boken berättar hon bland annat om blommorna de tillverkade.

Svenskarna och the American Colony

De svenska utvandrarna i Jerusalem kom från Nås i Dalarna. Det var 15 vuxna och 22 barn som reste iväg för att predikanten Olof Henrik Larsson övertalade dem. De emigrerade 1896 och bosatte sig med the American Colony. The American Colony var en kristen grupp som var bildad av två amerikaner, Anna och Horatio Spafford. De ville leva som rättroende kristna för att invänta Jesus återkomst.

Men det var inte lätt att anpassa sig till livet i Jerusalem. Många blev sjuka i malaria och flera dog. Barnen och föräldrarna fick heller inte bo tillsammans. Alla måste arbeta hårt och följa gruppens stränga regler.

Svenskarna hade varit bönder. De visste hur man odlade potatis, födde upp djur och tillverkade redskap. De var vana vid att ha rent vatten och ren mjölk. I Jerusalem fanns ingen jord att odla och inga kor och det var stor brist på vatten. Det var en svår förändring för dem.

Ingen i deras grupp fick ha egna ägodelar. Alla måste sälja sina saker och ge alla pengar till gruppen när de gick med. Medlemmarna var tvungna att leva i celibat, vilket betydde att ingen fick gifta sig eller skaffa barn. Den som inte följde reglerna blev bestraffad, eller fick lämna gruppen.

Vad har blommorna med det att göra?

Blommor från Jerusalem

The American Colony tillverkade album med torkade blommor som souvenirer för turisterna för att tjäna pengar. De sålde också foton av staden.

Jerusalem på 1800-talet var en stad full av olika människor. Många reste dit för att besöka de heliga platserna i staden. I Jerusalem finns heliga platser för judar, muslimer och kristna. Andra var vanliga turister. Turisterna ville besöka sevärdheter och många köpte med sig fotografier och souvenirer från olika försäljare.

Författaren Selma Lagerlöf beskrev hur en del av souvenirtillverkningen gick till i sin bok "Jerusalem".

Lyssna till texten och titta på bilden nedan samtidigt.

Ur Jerusalem av Selma Lagerlöf

Inne på gårdarna i den heliga stadens mångfaldiga kloster och gästhus stå väldiga stenfat, i vilka vårblommorna läggas i vatten, och i celler och rum äro flitiga händer i verksamhet med att breda ut blommorna över stora pappersark och pressa dem.

Men så snart de små ängsnejlikorna och hyacinterna äro väl tillplattade och torkade, bli de hopsatta i små buketter och stora buketter, i fula och vackra sammansättningar och uppklistrade på kort eller i små album med pärmar av olivträ, på vilka står inristad: ”Blommor från Palestina”.

Och snart vandra alla dessa blommor från Sion, blommor från Hebron, blommor från Oljoberget, blommor från Jeriko ut i världen.

De säljas i butikerna, de sändas bort i brev, de skänkas som minnen, de givas i utbyte mot fromma gåvor. Längre än pärlor från Indien och siden från Brussa spridas de små ängsblommorna, det fattiga heliga landets enda rikedom.

Till vänster en träpärm med kors på och till höger en sida ur boken, som innehåller pressade blommor.
Pressade blommor i ett album av olivträ, tillverkat och sålt av the American Colony. Just detta album finns på Hallwylska museet i Stockholm. Wilhelmina von Hallwyl köpte det på våren 1901, när hon besökte Jerusalem. Foto: Helena Bonnevier/SHM (CC BY). Montage.

Fotostudion

Flera av de svenska pojkarna lärde sig fotografera. En del blev mycket skickliga fotografer. Fotograferna reste runt och dokumenterade sevärdheter och berömda platser. Sen sålde de fotografierna till turister från hela världen. Fotoföretaget American Colony blev kolonins främsta inkomstkälla.

På bilden ser du två män som arbetar i kolonins fotolabb.

Vad är din souvenir?

Du kanske har emigrerat. Eller så kan du föreställa dig att du har det. Vad skulle du tillverka som souvenir från ditt nya hem?

Tillverka, eller rita och beskriv, en souvenir som du skulle vilja att besökare tar med sig. Är det något som är särskilt för platsen? Är souveniren något som du tycker om?

Diskutera

  • Varför tror du att människor valde att emigrera på 1800-talet?
  • Vad var det för skillnad på att vara svensk invandrare i Jerusalem och att komma dit som svensk turist?
  • Fundera på likheter och skillnader mellan emigranter på 1800-talet och emigranter idag.
Logotyp för Hallwylska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Hallwylska museet

För lärare

Den här lektionen handlar om en grupp svenskar som utvandrade till Jerusalem av religiösa skäl. Där försörjde de sig på att tillverka souvenirer och ta fotografier och ibland kom de i kontakt med turister från hemlandet.