VRAK_Renhorn i djupet_intro

Lektion

Renhorn i djupetLektion

Vilka spår av Hansan döljer sig på havets botten?

1300-tal

Darss, Tyskland

År 1977 påträffades ett vrak på 6 meters djup vid halvön Darss på den tyska Östersjökusten. Under det skyddande bottenslammet låg en del av lasten kvar, bland annat ett antal renhorn. Varför? Och varifrån hade skeppet kommit?

Ett skepp kommer lastat

Fynden som påträffades i vraket vid Darss avslöjar att fartyget sannolikt var en kogg på resa från norra Skandinavien med varor till någon av de tyska handelsstäderna, förmodligen Stralsund. Fynden ger en rik och bitvis detaljerad bild av livet ombord och medeltidens handelssjöfart kring Östersjön.

Klicka på de olika platserna för att få veta mer om skeppet och dess last. Zooma in på fyndplatsen så ser du också var skeppet förmodligen hade sin hemmahamn, Stralsund.

Hansan levererar

Under medeltiden dominerades Östersjöns handel av Hansan. Det var till en början en sammanslutning av köpmän med avsikten att skydda varor och handelsmän på de långväga resorna, men också att skapa privilegier för köpmännen. Med tiden kom ”Hansan” att beteckna sammanslutningen av de städer som köpmännen representerade.

Det mest effektiva sättet att transportera handelsvaror över stora avstånd var med fartyg över haven. Hansans handelsfartyg var därför en viktig del i Europas ekonomi. Den viktigaste fartygstypen var koggen, ett fartyg som kunde lasta mycket. Under flera hundra år fraktade koggar mängder av varor mellan hamnstäderna i Östersjön.

En färgglad illustration från en bok som föreställer en massa människor och skepp.

Fundera

Vraks logga

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: VRAK