Lektion

Svenska blommor från KinaLektion

Carl von Linnés servis
En kopp och ett fat av vitt porslin, dekorerade med rankor av linnéa.
Carl von Linnés servis, Qianlong, Qingdynastin 1750-tal. Foto: Samuel Uhrdin, Hallwylska museet/SHM (CC BY).
Den här lektionen handlar om den europeiska kolonialismen under 1700-talet och om hur den svenske vetenskapsmannen Carl von Linné beställde en porslinsservis från Kina.

Carl von Linné

Carl von Linné var en svensk naturvetare och botaniker (växtforskare). Han är känd för att ha delat in och gett namn till växter och djur i naturen. Linnés forskning har haft stor betydelse för naturvetenskapens utveckling.

Många av hans skrifter publicerades på latin. Det var ett språk som många forskare använde. På så sätt kunde forskare från olika länder läsa varandras texter. Linnés latinska namn är Carolus Linnæus.

Carl von Linnés favoritblomma var en rosa, klockliknande växt som varit känd sedan 1500-talet. Han ville att den skulle kallas Linnaea efter honom själv, men botanister uppkallade aldrig växter efter sig själva. Detta problem löstes dock när den kände botanisten Gronovius, som Carl lärde känna i Holland, uppkallade denna rosa blomma efter Linné. Linnaea borealis är blommans vetenskapliga namn. I dagligt tal heter blomman linnea.

Ingen har någonsin varit en större botanist eller zoolog. Ingen har någonsin skrivit fler böcker, lika korrekt, lika metodiskt, från personlig erfarenhet. Ingen har mer komplett förändrat en hel vetenskap och skapat en ny epok

Carl von Linné (om sig själv)
Porträtt av Carl von Linné som håller en linnea i handen.
Bilden är ett porträtt av Carl von Linné i samisk kolt efter en resa i Lappland. I ena handen håller han en linneablomma. Tavlan är målad av Hendrik Hollander. Kopia av en målning från 1737. Foto: University of Amsterdam (Public Domain).

Linnés servis

Många rika och framstående svenskar specialbeställde porslin från Kina under 1700-talet. Adelsfamiljer beställde till exempel porslinsserviser med sitt släktvapen på. Carl von Linné beställde en servis med den lilla blomman Linnea på. Han var så förtjust i den lilla växten han namngivit efter sig själv. Förutom blommorna och bladen valde Linné att visa själva rotsystemet också. Han var den förste någonsin att beställa en servis där även växternas rötter var synliga.

Carl von Linné beställde servisen från Kina. Han fick hjälp av Per Osbeck som var präst på ett av Ostindiska kompaniets fartyg.

Mer om servisen

En kopp och ett fat av vitt porslin, dekorerade med rankor av linnéa.

Ostindiska kompaniet

Svenska Ostindiska kompaniet var ett företag i Göteborg som handlade med östra Asien under 1700-talet. Totalt gjorde de 132 resor. Trots namnet gick endast tre av dessa resor till Indien. Ostindien var namnet på det som idag kallas Sydostasien. De allra flesta expeditionerna gick till staden Kanton i Kina.

37 fartyg byggdes för Ostindiska kompaniets resor. Cirka 1000 personer arbetade i företaget genom åren. Det var ganska lite jämfört med andra kompanier i Europa. Många europeiska länder hade ett eget ostindiskt kompani.

På kartan kan du följa resvägen från Sverige till Kina. Klicka på de olika platserna och läs vad som hände där. Zooma in lite på Kanton/Guangzhou, så hittar du också Jingdezhen, där Linnés servis tillverkades.

Vägen till Kina

På kartan kan du se vilken väg Svenska Ostindiska kompaniets fartyg seglade, från Göteborg till Kina. Klicka på platserna och läs vad som hände där.

Den europeiska kolonialismen

Under fjorton- och femtonhundratalet gjorde europeiska sjömän upptäcktsresor till andra kontinenter. De upptäckte landområden som dittills varit okända för européerna, till exempel hela den amerikanska kontinenten. Till andra områden, till exempel Indien och Kina, hittade de nya vägar som gick över vattnet istället för landvägen. I alla dessa områden fanns det redan fungerande samhällen och det bodde människor där sedan

Porslinet – det vita guldet från Kina

Under 1600-talet och 1700-talet blev porslin mycket populärt i Europa. Människor hade fått smak för nya exotiska drycker – te, kaffe och choklad. Porslin klarar kraftiga temperaturväxlingar och passar därför bra för servering av varma drycker. Porslinet var också mer hållbart än till exempel fajans som var det material som serviser ofta tillverkades av i Europa.

Kinesiska porslinsföremål av vitt porslin med blå dekor. På bilden finns två vaser, två ljussstakar och ett rökelsekar.
Det här är två ljusstakar, två vaser och ett rökelsekar. De var till för att ha på ett altare, till exempel i ett tempel, i en grav eller hemma. De här sakerna tillverkades i Kina för kinesiska kunder. De finns nu på Hallwylska museet. Foto: Samuel Uhrdin, Hallwylska museet/SHM (CC BY).

Det fanns inget svenskt porslin

I Sverige gjordes försök att odla te och producera porslin. Porslin var en dyr lyxvara att importera. Men kineserna ville inte avslöja sina tillverkningsmetoder. I delar av Kina var porslinsverkstäderna till och med stängda för européer. Porslinsexporten var viktig för landet och de ville inte ha konkurrens.

Europeiska beställares önskemål om form, färg och dekorationer styrde mycket av den kinesiska produktionen. Porslinet dekorerades med beställarnas familjenamn eller bilder på släktvapen i stället för de vanliga, kinesiska mönstren.

Servis med sex koppar, fat och en tekanna i vitt porslin med dekor i blått och guld.
Den här servisen beställdes från Kina för kung Gustav III av Sverige. Den finns på Hallwylska museet. Kungens namnchiffer är målat i blått och guld. Foto: Samuel Uhrdin, Hallwylska museet/SHM (CC BY).

Linnéservisen består av te- och kaffekoppar med tillhörande fat, en tekanna och en mjölkkanna. Dessa finns utspridda på olika museer, bland annat på Hallwylska museet och Linnémuseet.

Logotyp för Hallwylska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Hallwylska museet

Lektion

Diskutera

Publicerad:

Uppdaterad: