Föremål

Ben från Varnhems klosterFöremål

Vid utgrävningar av Varnhems kloster i Västergötland 1928 hittades det här benet. Det är ett unikt fynd för Sverige. Hur gammalt det är vet vi inte, men eftersom klostret var i bruk från 1100-talet till 1500-talet bör personen fått sin skada under den perioden. Det är ett vänster överarmsben från en man. Kopparplåten är ditsatt för att stödja en fraktur, kanske ett svärds- eller yxhugg. Benutväxterna runt plåten tyder på att skadan har läkt ganska bra. Ingreppet är komplicerat och skulle vara svårt även för vår tids experter.

Föremålsnummer 364014, Historiska museet