RAA_Glimminge_inbjudan

Lärarhandledning

Att skicka brevLärarhandledning

Koppling till skolans kursplan

Lgr22, kunskapskrav

Eleven ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.

Lgr22, centralt innehåll

Maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500–1800

  • Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel brev, dagböcker och kartor, kan berätta om det förflutna.

Övningsuppgift

Sätt dig tillsammans med två andra och fundera kring frågorna här nedanför. Skriv, rita och förklara.

  • Skriver du på ett annat sätt än hur du talar?
  • Vad behöver du för att skriva ett brev?
  • Vilket språk brukar du skriva på?
  • Hur skriver du en adress?
  • Hur skriver du datum?
  • Vad skulle få dig att skriva ett "riktigt" brev?
  • Hur levereras brev?

Diskutera

Skriver du brev överhuvudtaget?

Publicerad:

Uppdaterad: