Om Sveriges historia

Sveriges historia är en digital undervisningsresurs för skolan. Här kan lärare hitta inspiration till historielektionerna och elever få tillgång till material som utgår från historiska föremål.

Lektionsmaterialet spänner över mer än tusen år, från vikingatid fram till nutid. Webbplatsen heter Sveriges historia, men vad ordet Sverige betyder förändras beroende på vilket sekel vi berättar om. Under de tidiga århundradena är begreppet flytande och gränserna svåra att definiera. Längre fram blir Sverige en nation med fasta gränser. Otydligheten kring gränserna är viktig för eleverna att känna till och en grundläggande del av förståelsen av ett lands historia.

Undervisningsresursen riktar sig till mellan- och högstadiet. Materialet presenteras som lektioner. Till varje lektion hör en lärarhandledning med förslag till lektionsupplägg. Alla lektioner matchas mot kursplanen i historia. 

Lektionerna i Sveriges historia är skapade av museer från hela Sverige och i dialog med skolor runt om i landet. Webbplatsen drivs och förvaltas av Statens historiska museer.

Lektioner för alla

Lektionsmaterialet på Sveriges historia är anpassat efter ålder och kursplan. Målet är att lektionerna ska vara lustfyllda, med material som passar olika lärstilar. Texterna ska vara lättlästa och kompletteras med bilder, 3D-modeller, kartor, tidslinjer, ljud och film. Varje lektion är skapad av ett museum och utgår från ett föremål i det museets samlingar.

Webbplatsens struktur

Karta och tidslinje

Karta och tidslinje som orienteringsverktyg för översikt och filtrering. Genom att klicka eller dra mellan seklen kan du som användare ta del av fördjupning i de olika seklen – från vikingatid till idag.

Lektioner

Lektioner är det vi kallar fördjupningssidor riktade till elever. Varje lektion utgår från ett föremål eller en miljö. Fördjupningsmaterialet kan bestå av texter, bilder, ljud, kartor, film, 3d-modeller.

Lärarhandledning

Lärarhandledning finns för samtliga lektioner. I dessa finns instruktioner och tips om hur innehållet i lektionerna kan användas.

Föremål

Föremål – Under varje sekel finns kort information om föremål som ska komplettera och berika det fördjupningsmaterial som finns i lektionerna

Vi som gör innehållet till Sveriges historia