Tillgänglighet

Alla ska kunna ta del av innehållet på Sveriges historia, oavsett funktionsförmåga. Läs mer om hur vi arbetar med tillgänglighet.

Sveriges historia är en digital resurs för skolor. Ambitionen är att elever och lärare ska ha lätt att orientera sig på webben. Lektionsmaterialet på Sveriges historia är anpassat efter ålder och kursplan. Målet är att lektionerna ska vara lustfyllda, med material som passar olika lärstilar. Texterna ska vara lättlästa och kompletteras med bilder, 3D-modeller, kartor, tidslinjer, ljud och film. Varje lektion är skapad av ett museum och utgår från ett föremål i det museets samlingar.

Tillgänglig webb

I vårt tillgänglighetsarbete utgår vi från Web Content  Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, som är riktlinjer för webbinnehåll. 

Vi samarbetar med webbyrån Bazooka som utvecklar vår undervisningsresurs och Axess Lab som gör användartester på vår Sveriges historia utifrån WCAG-riktlinjerna.

Elev surfar på Sveriges historias webbplats på en läsplatta

Läsverktyg


Microsofts läsverktyg Avancerad läsare finns tillgängligt för längre texter som visas som expanderbar text på plattformen Sveriges historia. Läsverktyget stöder läsarens läs- och skrivutveckling och använder beprövad teknik för att förbättra läsningen för alla, oavsett ålder eller förmåga. Microsofts mål är att hjälpa människor och företag världen över att nå sin fulla potential och skapa nya möjligheter med hjälp av digitala verktyg.

Saknar du något?

Har du problem att förstå, hitta eller navigera på Sveriges historias webbplats, eller upplever du att vi inte uppfyller tillgänglighetskraven?  Tveka inte att kontakta oss, så gör vi vårt bästa för att rätta till det som inte fungerar.

Maila oss på info@sverigeshistoria.se  

Upptackare_nyhetsbrev