Lärarhandledning

Åk 7-9

Fru Olséns brandfacklaLärarhandledning

Varför blir vissa så upprörda?

1946

Vi Aseater

Västmanlands läns museum_brandfacklan_Vi Aseater_rubrik
Lektionen ger eleverna en möjlighet att fundera kring synen på kvinnor och kvinnors rätt att uttrycka sina åsikter under första hälften av 1900-talet med ett exempel ur Aseas personaltidning på 1940-talet.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22, centralt innehåll, Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid

 • Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

Lgr22, betygskrav

 • Eleven ställer frågor till historiska källor och för resonemang om vad källorna kan berätta om det förflutna samt om källornas relevans och trovärdighet.

Kunskapsmål, gymnasiet:

 • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
 • Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.

Om lektionen

Den här lektionen handlar om en debattartikel skriven av Monica Olsén i Ludvika och införd i Aseas personaltidning Vi Aseater. Olsén menar framför allt att män och kvinnor bör hjälpas åt i hushållet. Artikeln handlar också om hur viktigt det är att uppfostra sina söner till att kunna ta hand om hushållet och om att mannen och kvinnan ska hjälpas åt med hemarbetet och barnen.

Övning 1

Låt eleverna läsa och lyssna till materialet kring Monica Olséns artikel samt insändarna som publicerades efteråt. Eleverna ska därefter fundera över frågorna nedan i en EPA, först enskilt (E), sedan i par eller mindre grupper (P) och till sist alla (A)

 • Varför tror du att Monica Olséns debattartikel blev uppmärksammad?
 • Tror du att en debattartikel om hushållsarbete skulle få lika stor uppmärksamhet idag? Varför? Varför inte?
 • Varför tror du att det var viktigt för Monica Olsén att poängtera att hennes make hade godkänt artikeln?
 • Varför tror du att Aseafruarnas texter försvann från tidningen?
 • Skulle en artikel om att hjälpas åt hemma skapa debatt idag också? Varför, varför inte?
 • Det är lätt att tro att kvinnorna skulle hålla med Monica Olsén om att mannen skulle delta i hemarbetet. Varför tror du att kvinnor också protesterade?
 • Vad säger artikeln och svaren om synen på kvinnors och mäns arbete på 1940-talet?
 • De som ville kommentera på artikeln var tvungna att skriva ett brev, köpa frimärke och skicka in det med posten. Och de kunde få vänta i dagar eller veckor innan tidningen beslutade om att publicera svaret. Idag kan vi reagera på en artikel direkt, några sekunder senare, genom nätet. Vad är bra och vad är dåligt med de två sätten?

Övning 2

Skriv en ”brandfackla”, en debattartikel, om något som du brinner för och tycker är viktigt.

Övning 3

Gör en bildanalys av teckningen som finns tillsammans med signaturen GURGs dikt om Monica Olséns debattartikel. Hur framställs Monica Olsén och hennes man och hur framställer signaturen GURG sig själv?

Källor

 • Västmanlands läns museums arkiv
 • Aseas personaltidning Vi Aseater, årgång 1946.
 • Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget. Aseas och dess ursprungsbolags tillkomst och utveckling 1881–1948. Västerås, 1955.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Västmanlands läns museum

För elever

Monica Olsén skrev en insändare i tidningen Vi Aseater år 1946. Vad handlade egentligen hennes text om och varför blev vissa läsare så upprörda? Blir vi fortfarande upprörda?