Lärarhandledning

Åk 4-6

Den samiska trummanLärarhandledning

Varför tog prästen Anders Bengtzson Liuwas spåtrumma?

1700-tal

Lycksele och Åsele Lappmarker

En brun ramtrumma med ljusbrunt skinn.
Den här lektionen handlar om kolonisationen av de så kallade ”Lappmarkerna” och om kristnandet av samerna. Med utgångspunkt i en samisk ceremonitrumma och ett autentiskt brev från en lappfogde får eleverna fördjupa sig i ämnet.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22, centralt innehåll

Maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500–1800

Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel brev, dagböcker och kartor, kan berätta om det förflutna.

Lgr22, betygskriterier

Eleven visar kunskaper om händelser och aktörer under olika tidsperioder samt om historiska begrepp.

Övning 1, diskussion

Tidsåtgång: ca 10 minuter

Övningen syftar till att, genom att lyssna på ett autentiskt brev skickat från en av statens lappfogdar, lära sig mer om hur samerna kristnades och om hur kyrkans män och de samiska företrädarna resonerade runt detta.

Uppgiften kan göras i helklass, i mindre grupper eller i par. Be eleverna läsa igenom eller lyssna till brevet och därefter diskutera frågorna:

  • Vilka är de här två personerna, Egidius Otto och Olof Månsson?
  • Vad gör de på tinget?
  • Varför är Egidius nöjd efter mötet? Vad har han lyckats med?
  • Vad berättar samen Olof för Egidius om trummorna? Vad får vi veta?

Observera att brevets innehåll är modifierat för att passa målgruppen. Originalbrevet finns bevarat i arkivet ”Handskrift 25. Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv. Volym 25:43:ab. Trolldomsrannsakningar i lappmarken 1649–1739.”

Övning 2, trumman

Tidsåtgång: ca 15 minuter

Övningen syftar till att kika närmare på ett kulturhistoriskt föremål, dvs en gammal samisk trumma. Genom att klicka på de olika symbolerna får eleverna lära sig mer om samisk historia och kultur. Diskussionsfrågorna syftar till att få i gång ett samtal om kyrkans historia och om kristendomens införande i Norden – som ju faktiskt inte slutfördes förrän samerna kristnats en bit in på 1700-talet.

Avslutande diskussion

När ni har gått igenom bilderna kan ni avsluta med en samlande diskussion kring frågorna:

  • Vilka symboler tyckte du var svårast att tolka?
  • Vilka var lättast?
  • Många av symbolerna vet vi idag inte riktigt vad de föreställer. Samerna avslöjade nämligen inte så mycket om sin religion för prästerna. Varför inte, tror ni?
  • Varför tog prästen trumman?
Logga för Västerbottens museum

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Västerbottens museum

För elever

I den här lektionen reser vi till kyrkplatserna i Åsele och Lycksele. Vad gjorde människorna där? Och varför tog prästen samiska trummor i beslag?