Lärarhandledning

Åk 7-9

Den svarta lagenLärarhandledning

Hur var livet i den svenska kolonin?

1800-tal

S:t Barthélemy

Akvarell som visar en sandig gata med låga hus och palmer. Två kvinnor står på gatan.
Vy över Drottninggatan i Gustavia med guvernörens hus i bakgrunden. Målad av Edward Archibald Middleship (1825–1864), en engelsk läkare som tjänstgjorde vid den svenska garnisonen i Gustavia. Akvarell. Statens maritima och transporthistoriska samlingar (CC BY).
Lektionen handlar om slavhandel och om människors värde. Det är ett stort ämne som även berör den svenska historien.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22, centralt innehåll

Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen.

  • Europeisk kolonisation och slavhandel. Konsekvenser av detta för människor och kulturer samt för det ökade globala handelsutbytet mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Lgr22, betygskriterier

Eleven visar kunskaper om särskilt centrala historiska skeenden.

Om lektionen

Lektionen förutsätter att eleverna först genomför den första delen: "Den fridfulla gatan på slavön". I och med denna övning fördjupar de sig i slaveri utifrån förhållandena i den svenska kolonin Saint Barthélemy på 1700- och 1800-talen. Materialet lämpar sig därför väl för en diskussion i klassen om rasism, diskriminering, värdegrund och likabehandling, men även om olika historiska ideal och samhällskontexter.

Mer om kolonialism, slaveri, rasism och världens historia

Vill du som förberedelse eller senare i undervisningen ta del av fler digitala lärresurser om kolonialism, slaveri, rasism och världens historia? I Allt har en historia. Världshistorien genom Världskulturmuseerna hittar du lektionsmaterial, museiföremål och kortfilmer om världshistoriska epoker och kulturer, från de första jordbrukarna via forntida imperier och européernas kolonisering av världen, till vår globala tids alla utmaningar.

Allt har en historia

Källor

  • Lindqvist, Herman. 2015. Våra kolonier: de vi hade och de som aldrig blev av. Bonniers: Stockholm.
  • Thomasson, Fredrik. 2013. 32 piskrapp vid Quatre Piquets: Svensk rättvisa och slavlagar på Saint Barthélemy. Historielärarnas årstidskrift.
  • Weiss, Holger. 2016. Slavhandel och slaveri under svensk flagg: koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770–1847. Atlantis: Stockholm.
Logo_ETNO_Color_POS_RGB_SWE

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Etnografiska museet

För elever

I lektionen "Den fridfulla gatan på slavön" fick du veta litet om den svenska kolonin på ön S:t Barthélemy i Västindien. Den andra delen av lektionen börjar där den första slutade: "Hur var livet som slav på S:t Barthélemy?"