Lärarhandledning

Åk 7-9

En bild av världenLärarhandledning

Vad kunde eleverna lära sig av en skolplansch?

1800-tal

Bunge, Gotland

En kvinna i svart klänning pekar med en pekpinne på en plansch som visar människor som arbetar med jordbruk och andra sysslor.
Bild från Skolmuseet, del av Bungemuseet.
Den här lektionen ger en inblick i hur och vad eleverna fick lära sig i skolan i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Eleverna får också reflektera över hur skolplanscher speglar hur människor i Sverige såg på andra delar av världen. Lektionen kan användas som startpunkt för ett källkritiskt arbete eller som start för ett arbete kring kolonialism.

Kopplingar till kursplanen i historia

Lgr22, centralt innehåll

Imperialism och världskrig, cirka 1850–1950

 • Europeisk nationalism, imperialism och framväxten av olika former av demokrati och diktatur.

Lgr22, betygskriterier

Eleven för resonemang om hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften.

Övning - En skolplansch berättar

I den här övningen får eleverna undersöka skolplanschen och skriva en lista på vad de ser, dels de konkreta motiven på bilden, dels vad de tänker om det de ser. Detta skulle exempelvis kunna utmynna i ett samtal om hur konstnären har porträtterat plantagearbetarna och plantageägarna. Syftet är att eleverna genom bildanalysen ska träna sin förmåga att tolka och värdera en historisk källa.

Dela in eleverna i grupper eller låt dem arbeta individuellt. Utgå från texten och skolplanschen som finns i elevmaterialet. Övningen tar ca 10 minuter att genomföra. Be eleverna undersöka bilden utifrån en eller flera av följande frågor:

 • Vad föreställer bilden?
 • Vad ser du för något på bilden?
 • Hur ser landskapet ut?
 • Var i världen tror du att scenen på bilden utspelar sig?
 • Hur vill du beskriva människorna på bilden?
 • Finns det fler detaljer i bilden som du lägger märke till?
 • Vad tror du att personen som skapat bilden vill berätta?
 • Visar bilden på planschen en verklig miljö?

Summera bildanalysen genom att gemensamt i helklass diskutera frågan "Vad fick eleverna lära sig av en skolplansch?"

Övning - Hur var det förr?

Arbetsuppgiften för eleverna är att genomföra en intervju med en äldre person. Till sin hjälp har eleverna ett antal förslag på frågor. Men det kan även vara givande med en mer allmän fråga, som "hur var det när du gick i skolan?" Fokus bör dock ligga på användningen av bilder i undervisningen och synen på omvärlden.

Be eleverna att intervjua en äldre vän eller släkting.
Viktigt för eleverna att tänka på - sitt på ett lugnt och tyst ställe när du gör intervjun. Då hör ni varandra och blir inte störda. Spela gärna in intervjun så du kan lyssna på den i efterhand. Anteckna de viktigaste sakerna under intervjun.

Förslag till intervjufrågor finns här nedan:

 • Vad heter du?
 • Hur gammal är du?
 • Vilket år var det när du var lika gammal som jag är nu?
 • Var växte du upp?
 • Hur var det i skolan?
 • Vilka ämnen hade du?
 • Hur gjorde läraren när hen lärde ut?
 • Användes mycket bilder?
 • Hur presenterade läraren bilderna?
 • Fick du lära dig mycket om övriga världen?
 • Hur var det på fritiden?
 • Pratades det mycket om omvärlden hemma hos dig?
 • Minns du någon speciell händelse som hände i världen när du var ung?

Övning - God utbildning för alla

Lektionsmaterialet kan även vara en grund till en diskussion kring det globala målet nummer 4, god utbildning för alla.

Mål 4: Strävan är att senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.

Diskussionsfrågor:

 • Vad var det viktigt att lära sig om världen i skolan för hundra år sedan?
 • Vad är det viktigt att lära sig idag?

Diskussionen kan kombineras med att eleverna gör en egen skolplansch med vad de tycker är viktigt att lära sig i skolan idag.

Källor

 • Wahlstedt, Jens. Skolplanschernas Sverige - Bondeåret och Naturen.
 • Wahlstedt, Jens. Skolplanschernas Sverige - Historia, hantverk och religion.
Bungemuseets logotyp

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Bungemuseet

För elever

Mitt emot Bunge kyrka på Gotland ligger den gamla folkskolan från 1846. I skolmuseet finns en skolsal inredd som svenska skolor såg ut på slutet av 1800-talet. Där finns bland annat en skolplansch som handlar om tobaksodling.