Lärarhandledning

En mössa mot en hattLärarhandledning

Vad är en partisymbol?

1700-tal

Sverige

Ett litet hängsmycke i form av en mössa av guld.
Berlock i form av en mössa. Skänkt av drottning Lovisa Ulrika till lantmarskalk Ture Rudbeck kring 1765. Höjd 15 mm, bredd 14 mm, tjocklek 6 mm, vikt 1 g. Foto: Helena Bonnevier, Livrustkammaren/SHM (CC BY).
Vill du ge eleverna en kort introduktion till Frihetstidens partipolitik? Då har du kommit till rätt lektion.

Koppling till skolans kursplan

Lgr 11: Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700–1850

  • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.

Lgr 11: Hur historia används och historiska begrepp

  • Tidsbegreppet frihetstiden samt olika syn på dess betydelser.

Kursplan 2021: Maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500–1800

  • Kampen om den politiska makten i Norden. Uppror och motstånd mot kungamakten.

Kursplan 2021: att hjälpa eleverna utveckla

  • kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer

Lektionens innehåll och syfte

Materialet består av fyra texter som i korthet förklarar partipolitikens uppkomst, funktion och resultat på 1700-talet. Syftet är att eleverna ska kunna få ett ungefärligt begrepp om hur, vad och varför partierna hattar och mössor fanns.

Förslag på diskussion

Det finns endast två diskussionsfrågor i lektionen:

  • Vilka partisymboler har vi idag?
  • Varför har partierna valt de symbolerna?

Litteratur

  • Magnusson, Thomas. 2020. Makt och pengar i frihetstidens Sverige : en oligarkis triumfer och slutliga nederlag 1720–1766. Daidalos: Göteborg.
  • Norrhem, Svante. 2019. Subsidier : svenska krig och franska pengar 1631-1796. Nordic Academic Press: Lund.
  • Sennefelt, Karin. 2019. Politikens hjärta : medborgarskap, manlighet och plats i frihetstidens Stockholm. Stockholmia förlag: Stockholm.
Logotyp för Livrustkammaren

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Livrustkammaren

För elever

Den här lilla guldmössan är en symbol för ett politiskt parti i Sverige. Vilket? Mössorna, naturligtvis. Håll i hatten, här får du veta mer.