Lärarhandledning

Åk 4-6

En mössa mot en hattLärarhandledning

Vad är en partisymbol?

1700-tal

Sverige

Guldfärgad berlock med zigzagmönster. Längst upp sitter en ring, som man kan trä en halskedja igenom.
Berlock i form av en mössa. Skänkt av drottning Lovisa Ulrika till lantmarskalk Ture Rudbeck kring 1765. Höjd 15 mm, bredd 14 mm, tjocklek 6 mm, vikt 1 g. Foto: Helena Bonnevier, Livrustkammaren/SHM (CC BY).
Vill du ge eleverna en kort introduktion till Frihetstidens partipolitik? Då har du kommit till rätt lektion.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22, centralt innehåll

Maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500–1800

 • Kampen om den politiska makten i Norden.

Lgr22, betygskriterier

Eleven visar kunskaper om händelser och aktörer under olika tidsperioder samt om historiska begrepp.

Lektionens innehåll och syfte

Materialet består av fyra texter som i korthet förklarar partipolitikens uppkomst, funktion och resultat på 1700-talet. Syftet är att eleverna ska kunna få ett ungefärligt begrepp om hur, vad och varför partierna hattar och mössor fanns.

Förslag på diskussion

Det finns endast två diskussionsfrågor i lektionen:

 • Vilka partisymboler har vi idag?
 • Säger symbolerna något om vad partierna står för?

Den första frågan syftar till att eleverna ska känna igen partisymbolerna. Den andra frågan kan vara ett sätt att diskutera hur vi ser på symboler, vilka känslor de förmedlar samt skillnaden mellan vad avsändaren menar och vad betraktaren ser.

Uppföljningsfrågor till den andra diskussionspunkten kan vara:

 • Tycker ni att symbolen verkar vänlig eller aggressiv?
 • Tror ni att de som har bestämt symbolerna har en tanke bakom dem?
 • Har du några symboler som du visar för andra? (Kan vara något som relaterar till musik, idrott eller liknande.)
 • Får du olika känslor för olika symboler beroende på vad du tycker om partiet/idrottslaget/gruppen?
 • Tycker du och dina kompisar likadant?

Litteratur

 • Magnusson, Thomas. 2020. Makt och pengar i frihetstidens Sverige : en oligarkis triumfer och slutliga nederlag 1720–1766. Daidalos: Göteborg.
 • Norrhem, Svante. 2019. Subsidier : svenska krig och franska pengar 1631-1796. Nordic Academic Press: Lund.
 • Sennefelt, Karin. 2019. Politikens hjärta : medborgarskap, manlighet och plats i frihetstidens Stockholm. Stockholmia förlag: Stockholm.
Livrustkammarens logotyp

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Livrustkammaren

För elever

Den här lilla guldmössan är en symbol för ett politiskt parti i Sverige. Vilket? Mössorna, naturligtvis. Håll i hatten, här får du veta mer.