Lärarhandledning

Åk 4-6

En rostig sak på museumLärarhandledning

Vad lämnar bönder för spår?

1100-tal

Öland

Kalkmålning i Fjälkinge kyrka föreställande en plöjande bonde
Kalkmålning i Fjälkinge kyrka, Skåne. Statens historiska museer (CC BY).
I den här lektionen får eleverna med utgångspunkt i ett gammalt jordbruksredskap – årdern – veta mer om bönderna förr och ert lokala museum.

Koppling till skolans kursplan i historia

Lgr22, centralt innehåll

Kulturmöten och statsbildning i Norden, cirka 800–1500

 • Vad historiska källor är, till exempel arkeologiska fynd, och hur de kan användas för att ge kunskaper om det förflutna.

Lgr22, betygskriterier

 • Eleven ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.

Lektionsinnehåll

Innehållet i lektionen är en kort beskrivning av det urgamla jordbruksredskapet årdern, ett slags plog, samt en förklaring till de olika typer av bönder som fanns förr.

Du kan välja att gå igenom texterna gemensamt, i grupp eller enskilt. Det är inte nödvändigt att läsa texten "Bönder av olika slag" för att kunna genomföra diskussionen/utforskandet i slutet av lektionen.

Övning - Vad är det för något?

I den här övningen får eleverna gissa vad det rostiga föremålet är för något. Svaret på frågan finns i anslutning till bilden. Syftet med övningen är att eleverna ska träna sin förmåga att tolka och analysera ett historiskt föremål.

Så genomför du övningen

Tid att genomföra övningen: cirka 10 minuter. Dela in eleverna i grupper om 3 - 5 personer och be dem diskutera tillsammans.

 • Vad är föremålet gjort av för material? Är det till exempel trä, metall, lera sten?
 • Går det att ta reda på hur stort föremålet är i verkligheten?
 • Är föremålet helt eller är det en del av en större sak?
 • Hur kan föremålet ha använts?

Be eleverna hålla en kort presentation i helklass kring vad de kom fram till.

Övning - forska vidare

Den här övningen är ett förslag till hur ni i klassen kan forska vidare om historia med stöd av ett museum i närheten av er skola. Syftet med övningen är att eleverna ska få tips om hur det går att utforska och lära känna historien i deras närområde.

Så genomför du övningen

Ta kontakt med ett museum i närheten av er skola. Det enklaste sättet att ta reda på vad som finns är att ringa eller maila museet.

Utgångspunkten är två frågor:

 • Har ert lokala museum något gammalt jordbruksredskap i sina samlingar?
 • Har det hittats några gamla jordbruksredskap i närheten av er skola?
 • Finns det någon karta över området så som det såg ut under medeltiden? Vad fanns på platsen då?

Hur lång tid övningen tar att genomföra beror på hur mycket ni vill fördjupa er. Förslagsvis kan ni låta uppgiften vara ett uppdrag som kan fungera som en följetong där ni under en lektion kontaktar museet.

Tips på olika jordbruksredskap:

 • Harv - ett redskap som smular sönder och luckrar upp jorden.
 • Slaga - en klubba som användes för att tröska (rensa spannmål).
 • Lie - används för att hugga ner gräs och liknande.
 • Grep - ett gaffelliknande redskap för att bland annat flytta hö, gräs och gödsel.
 • Skäktkniv - en träkniv som används för att bereda lin.
Logotyp Historiska museet

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska museet

För elever

Arkeologer hittar många rostiga saker i jorden. Flera av dem hamnar på museum. När de hittar något i jorden ställer de sig en fråga. Och det är...