Lärarhandledning

Från kroppsstraff till isoleringLärarhandledning

Vilket straff ska en brottsling ha?

1800-tal

Sverige

Fängelsemuseet_Gävle länsfängelse
Synen på brottslingar har förändrats över tid. I denna lektion får eleverna möjlighet att resonera kring brott och straff.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22, samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhälle

 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Lgr22, betygskriterier

 • Eleven för resonemang om kontinuitet och förändring utifrån långa historiska linjer.

Om lektionen

Lektionen vill få eleverna att förstå att samhället alltid har haft olika tankar om hur en människa blir kriminell och hur de kriminella ska hanteras.

Förslag på övning

Låt eleverna läsa igenom texterna i lektionen. Du som lärare måste avgöra om läsningen ska ske enskilt, i par/grupp eller i helklass utifrån dina elevers möjligheter.

Eleverna ska sedan parvis tala om hur de ser på de två sätten att behandla brottslingar: kropps-/skamstraff eller fängelse och isolering. Be dem att sätta ord på och skilja mellan:

 • sina känslor inför de olika straffen;
 • sina resonemang angående de olika straffen.

Skulle eleverna ha svårt att komma igång med diskussionerna, kan du ge dem stödfrågor som:

 • Vad skulle du känna om någon i din familj utsattes för något av straffen?
 • Är det någon av strafformerna som du tycker verkar bäst?
 • Skulle du känna dig kränkt av ett skam-/kroppsstraff?
 • Vet ni något om hur straffmetoderna ser ut i andra länder?
 • Är det något av straffen som du tycker är "rätt åt" de kriminella?
 • Blir du arg/ledsen/skadeglad när någon får ett straff?
 • Vilket av de två sätten tror du är bäst för samhället?
 • Vilka argument skulle du använda för att tala för/emot den typen av straff?
 • Hur tror du politikerna resonerar angående straff för kriminella?
 • Kan du ge exempel på hur politiker talar om straff och kriminalitet?

Efter ungefär tio minuters diskussion kan du ge dem ytterligare två minuter att, i samma par, ge ett förslag på en strafform för framtiden, deras egen vision av vad som skulle vara bäst. Uppmuntra dem att ge såväl känslomässiga som logiska argument.

Lektionen avslutas med att varje par får två minuter att presentera sina tankar inför hela klassen.

logo_Sveriges_Fangelsemuseum_svart [Converted]

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Sveriges fängelsemuseum

För elever

Om du begår ett brott riskerar du att bli dömd till fängelse. Men så har det inte alltid varit. Under medeltiden ända fram till en bit in på 1800-talet var straffen offentliga kropps- och skamstraff. Syftet var att straffen skulle vara avskräckande.