EKM_FRU_HAMSTERLUND_INTRO

Lärarhandledning

Fru Hamsterlund och sockerkakanLärarhandledning

Hur påverkade andra världskriget svenska hushåll?

1940-tal

Sverige

Koppling till skolans kursplan

Historia

Imperialism och världskrig, cirka 1850–1950

 • De båda världskrigen, deras orsaker och konsekvenser

Samhällskunskap

Samhällsresurser och fördelning

 • Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få. - Länders och regioners beroende av varandra i en globaliserad ekonomi.

Hem och konsumentkunskap

Mat och matlagning

 • Matlagning för olika behov och sammanhang.
 • Val av livsmedel och metoder för matlagning, däribland bakning. Att planera, organisera och utvärdera arbetet.
 • Skapande av egna måltider, till exempel utifrån säsong och rester.
 • Instruktioner och recept. Hur de kan läsas och följas samt begrepp för matlagning.

Om lektionen

Den här lektionen handlar om hur yttre faktorer, såsom exempelvis krig, kan påverka de enskilda hushållens ekonomiska förutsättningar. Lektionen tar avstamp under andra världskriget krigsår men är lika aktuell idag. Genom olika typer av övningar får eleverna:

 • En förståelse för olika typer av privatekonomiska konsekvenser ett krig kan medföra.
 • Fundera över vilka varor och förnödenheter elevens själv anser är viktiga och nödvändiga och sedan jämföra dem med MSB:s lista.
 • Reflektera över hamstring som fenomen och sätta det i ett större sammanhang.
 • Hushålla med begränsade resurser och därmed skapa sig en förståelse för hur yttre faktorer, såsom exempelvis ett krig, påverkar hushållningen.

Övning 1

Låt eleverna börja, var för sig, med att skriva en lista på varor som de anser att de behöver för att klara ett importstopp på två veckor. Dela sedan in eleverna i mindre smågrupper för att jämföra sina listor och diskutera. Avsluta med att ta upp MSBs lista för jämförelse och ha en diskussion i helklass. Syftet med övningen är att skapa en förståelse för hur krig kan ge direkta konsekvenser för varje enskild individ.

Övning 2

Syftet med övningen är att förklara kedjereaktionen importstopp-brist på vissa varor-hög efterfrågan leder till prisökningar. Staten försöker skapa balans i ekonomin genom bland annat prisregleringar och ransoneringskort. Rättvisan är viktigt och den kollektiva lojala samhörigheten värnas om.

Dela in eleverna i mindre grupper och låt dem diskutera följande punkter. Avsluta med diskussion i helklass.

 • Var det rätt av staten att införa ett pristak på bristvaror?
 • Ransoneringskorten var lika viktiga som pengar under andra världskriget. Utan ransoneringskort fick du inte lov att handla även om du hade pengar. Varför tror du det var så viktigt med rättvisa?

Övning 3

Om förutsättningarna finns, ge eleverna i uppgift att baka en kaka på hem och konsumentlektionen. Antalet ingredienser är begränsade eftersom vi föreställer oss ett importstopp och brist på vissa varor. Syftet med övningen är att eleverna, utifrån en given situation, lär sig att hushålla med befintliga resurser. Om tillgången på socker är begränsad, vad kan vi söta med i stället? Spannmål är hårt ransonerat, vilka substitut finns?

Använd det sockerkaksrecept som finns i lektionen eller låt eleverna välja ett valfritt välkänt recept. De behöver plocka bort eller kraftigt reducera ingredienser som var ransonerade under kriget. Eleverna får själva, tillsammans i grupp, fundera ut vilka substitut som kan vara aktuella.

EKM_svart

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Ekonomiska museet

För elever

Cikoria och maskros drygade ut kaffet och nya recept med märkliga ingredienser på ekorre och räv blev populära. Och vem var Fru Hamsterlund som alla var så arga på? I den här lektionen får du fundera över på hur ett krig, bortom Sveriges gränser, påverkade de svenska hushållens ekonomi.