Lärarhandledning

Åk 4-6

Gamla fru Olssons engelska trädgårdLärarhandledning

Varför samlade fru Olsson på jord?

1817-1902

HÄRÖN, Tjörn

Målningen visar en vitklädd kvinna som sitter på en bänk i en lummig trädgård. I bakgrunden ett hus med öppen dörr.
Karl Nordström, I trädgården 1913. Prins Eugens Waldemarsudde.Foto: Lars Engelhardt.
Den här lektionen handlar om en kvinna som drev affärsverksamhet på 1800-talet. Hon exporterade havre till England. På tillbakavägen hade skeppen jord i barlasten och med den kunde hon anlägga en vacker trädgård. Men är barlast som dumpas alltid en positiv sak?

Kopplingar till kursplanen i historia

Mellanstadium Historia åk 4-6
• Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Undervisningsmaterialet matchar följande centrala innehåll i skolans kursplan för historieämnet:
• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Koppling till globala målen

Övningen kopplar till mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

Övning - Varför samlade gamla fru Olsson på jord?

Tid: ca 40 min.

Den här övningen handlar om handel på 1800-talet. Målet med övningen är att reflektera över export och import och över kvinnors möjlighet att bedriva handel.

Be eleverna läsa berättelsen om gamla fru Olsson samt titta på kartan.
Diskutera tillsammans: Vad är ett sädesslag? Vad är export och import?

Låt eleverna svara på följande frågor:

  • Var bodde fru Anna Christina Olsson?
  • Vad arbetade hon med?
  • Vilka varor sålde fru Olsson?
  • Varför blev fru Olsson änka, och vad betyder det?
  • Var det vanligt att kvinnor kunde driva företag?
  • Vilken väg seglade hennes fartyg? Mellan vilka platser?
  • Vad använde fru Olsson jorden till, som hon tog hem från England?

Fördjupande övning - Barlastens miljöpåverkan

Eleverna får genom den här övningen reflektera över barlast som ett globalt fenomen och vilken miljöpåverkan barlast kan ha.

Tid: ca 60 minuter

Be eleverna läsa fördjupningstexten om barlast.
Diskutera tillsammans: Vad är barlast?

Delövning 1

Låt eleverna besöka naturskyddsföreningens webbplats: www.naturskyddsforeningen.se och läsa om invasiva arter: “Djuren och växterna ingen ville ha".

Be eleverna svara på tre frågor:

  • Vad är en invasiv art?
  • Ge exempel på minst en växt och ett djur som räknas som invasiv art i Sverige.
  • Nämn minst två sätt som en invasiv art kan hota inhemska arter?

Delövning 2

Dela in eleverna i mindre grupper och ta hjälp av naturskyddsföreningens text. Låt eleverna fundera och diskutera om vad de själv kan göra för att uppmärksamma problemet med invasiva arter.

Delövning 3

Låt eleverna diskutera begreppet barlast och koppla till dåtids- , nutids- och framtidsperspektiv. Koppla till globala målen/15

Källor

Bjurström Mats, Barlast, Massor med historia. Riga, 2017.

Bohusläns museums logotyp

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Bohusläns museum

För elever

Fru Anna Christina Olsson var en änka som drev en affärsverksamhet på Härön i Bohuslän. Hon skapade också en vacker trädgård på en ö där det inte finns så mycket jord. Hur kunde hon göra det?