Lärarhandledning

I grevens garageLärarhandledning

Hur förändrades Sverige när bilen blev vanlig?

1900-1930

Sverige

En interiör från förarsätet på en gammal bil.

Koppling till skolans kursplan

Centralt innehåll

Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen
Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till industrialiseringen och konsekvenser av denna för människor och miljö.

Kunskapskrav

Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors levnadsvillkor och handlingar i förfluten tid.

Om lektionen

Du som lärare kan välja om du vill gå igenom elevsidan med eleverna gemensamt eller om eleverna ska göra det var för sig. Presentera sedan de olika övningarna, en i taget, för eleverna. I och med att flera av övningarna är diskussionsmaterial, gå gärna runt i klassrummet och lyssna på vad eleverna lyfter.

Övning - positivt och negativt

Material: Penna och papper

Dela in eleverna i grupper om tre. Låt dem skriva listor om hur bilen har påverkat negativt och positivt.

Tips för att sätta igång diskussioner:

  • Hur har bilarna påverkat miljön?
  • Hur påverkade T-Forden människorna?
  • Har bilen påverkat människor som bor i stan eller på landet olika?

Övning - framtidens bilar

Låt eleverna fundera över vilken roll bilen kommer ha om 100 år. Använd dig av EPA där eleverna först får fundera på svaret enskilt (E), sedan i par (P) och till sist alla (A).

  • Kommer bilen se likadan ut?
  • Kommer samma drivmedel användas?
  • Vem kommer äga bilar?
  • Kommer bilarna behövas?

Övning - Vad hade hänt om..?


Detta är en diskussionsövning som går ut på att eleverna ska bli medvetna om hur olika företeelser påverkar samhället i stort.

Dela in klassen i mindre grupper. Låt dem diskutera följande fråga:

  • Föreställ dig att elmotorn hade "vunnit" över bensinmotorn redan i början. Hur tror du att världen hade sett ut nu? Vilka hade varit de stora skillnaderna? Vad hade varit likadant?

Diskutera i 10-15 minuter. Låt sedan grupperna redovisa för varandra.

Logotyp för Hallwylska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Hallwylska museet

För elever

I garaget på Hallwylska museet står en bil fortfarande kvar som är över 100 år gammal. År 1908 köpte grevparet sin första automobil. I den här lektionen får du fundera på hur bilen har påverkat samhället sedan dess.