Lärarhandledning

I grevens garageLärarhandledning

Hur förändrades Sverige när bilen blev vanlig?

1900-1930

Sverige

En interiör från förarsätet på en gammal bil.

Koppling till skolans kursplan

Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900

  • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Om lektionen

Övning - En resa med automobil

Tidsåtgång: ca 30 minMaterial: Vägkarta över Sverige, penna, papper.Uppgiften är att planera en bilresa när bilen var ny och en bilresa idag. Syftet är att få en känsla för skillnader i hastighet, infrastruktur och annat som påverkar det vardagliga livet. Dela klassen i mindre grupper. Hälften av grupperna gör uppgift A och hälften gör uppgift B. Sedan redovisar de för varandra.

Uppgift A

Året är 1907. Du har köpt en ny automobil och ska åka med den från Götborg till Sundsvall. Titta på en karta och rita ut vägen. Fundera på hur lång tid resan skulle ta, om du behöver övernatta på vägen, vad du behöver ha med dig och så vidare. Tänk på att du kanske inte hittar någon bensinstation på vägen.

Uppgift B

Det är nutid. Du har köpt en ny bil och ska åka med den från Göteborg till Stockholm. Titta på en karta och rita ut den snabbaste vägen. Hur lång tid tar resan? Orkar du köra hela vägen på en dag? Vad gör du annars? Hur många pauser tar du på vägen? Rita ut ungefär var på kartan.

Övning - Vad hade hänt om..?

Tidsåtgång: ca 30 minDetta är en diskussionsövning som går ut på att eleverna ska bli medvetna om hur olika företeelser påverkar samhället i stort.

Dela in klassen i mindre grupper. Låt dem diskutera följande fråga:

  • Föreställ dig att elmotorn hade "vunnit över" bensinmotorn redan i början. Hur tror du att världen hade sett ut nu? Vilka hade varit de stora skillnaderna? Vad hade varit likadant?

Diskutera i 10-15 minuter. Låt sedan grupperna redovisa för varandra.

Logotyp för Hallwylska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Hallwylska museet

För elever

I garaget på Hallwylska museet står en bil fortfarande kvar. Det är en Mercedes som är över 100 år gammal. Tidigare färdades Walther och Wilhelmina von Hallwyl mest i häst och vagn, men 1908 köpte de sin första automobil.