Almgrens_NM_0032328
K. A. Almgrens utställningsmonter på Stockholms Konst- och Industriutställning 1897. Foto: Nordiska museet (PDM).

Lärarhandledning

Jenny och modetLärarhandledning

Via ett vittnesmål får eleverna möta väverskan Jenny Lindberg under den industriella revolutionen. De får även resonera kring konsumtion och industrin.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22, Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhälle

 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till industrialiseringen och konsekvenser av denna för människor och miljö.

Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors levnadsvillkor och handlingar i förfluten tid. Eleven för resonemang om kontinuitet och förändring utifrån några långa historiska linjer.

Om lektionen

Sidensjalen var 1800-talets stora modetrend. Efterfrågan var stor men textilarbetarnas arbetspass var långa. Lektionen har en tydlig samtidskoppling; Textilarbetaren ”Jenny” finns kvar än idag, men hon har flyttat från Sverige till Sydostasien.Lektionen passar för grupper som gått igenom grunderna för den industriella revolutionen och som önskar en fördjupning med samtidskoppling.

Lektionen passar för grupper som gått igenom grunderna för den industriella revolutionen och som önskar en fördjupning med samtidskoppling.

Övningar

Eleverna får först möta bildmaterialet bestående av en sidensjal från K.A. Almgren sidenväveri samt fotografi av en kvinna i sidensjal. Låt eleverna svara på lektionens första frågor antingen i grupp eller helklass. Gå sedan vidare och presentera texten med väverskan Jenny Lindbergs berättelse. Även här passar det att antingen dela upp klassen i mindre grupper för att sedan återsamla i helklass, eller genomföra lektionen helt i helklass.

Lektionen avslutas med en diskussion om samtidskoppling mellan konsumtionen som drev industrialismen framåt och den konsumtion vi ser idag som driver bland annat fast fashion eller teknikindustrin. Texterna kommer även att läsas in och finnas tillgängliga som ljudfil.

Övningsfrågor

Att diskutera före klassen läst Jennys berättelse:

 • Hur kommer det sig att människor sparade ett helt år för att ha råd med en riktigt fin sidensjal även om de var väldigt fattiga?
 • Vad tror ni kom först, många billigare tyger eller kundernas vilja att köpa?

Att diskutera efter klassen läst Jennys berättelse:

 • Hur hänger Jennys berättelse ihop med modetrenden att köpa sjalar?
 • Vilka följder kom av industrialiseringen för personer som Jenny?
 • Varför fick Jennys manliga kollegor dubbelt så mycket betalt som henne?
 • Vilka fördelar fanns med industrialiseringen? Fanns det några nackdelar?

Ta upp frågorna i helklass och diskutera de olika gruppernas reflektioner.

Frågor i helklass (samtidskoppling):

 • Sidensjalen var sin tids stora, men dyra, modevara, något alla bara måste ha. Finns det någon motsvarande produkt idag?
 • En stor del av tillverkningsindustrin har idag flyttat från Sverige/Europa till andra delar av världen. Sydostasien kopplas särskilt ihop med textilindustrin. Finns det några likheter och skillnader mellan 1800-talets industrialisering och utvecklingen man idag ser i andra länder?
 • Varför tror ni att tillverkningen har flyttat till andra delar av världen?
 • Vad är det som bestämmer vad som blir en trend och vad vi köper?

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: K. A. Almgrens sidenväveri och museum

För elever

Industrialismen, eller den industriella revolutionen, förändrade sättet vi shoppar, äger och brukar kläder för all framtid. Teknisk utveckling och mycket tillgänglig arbetskraft gjorde det möjligt att producera tyger och kläder på ett helt annat sätt än tidigare. Men den fick konsekvenser för de många människor som arbetade på fabriksgolven.