Lärarhandledning

Åk 7-9

Kapten Ross och dödsskeppetLärarhandledning

Klarar du av att åka till Arktis?

1800-tal

Arktis

Färglagd etsning föreställande segelfartygen Fury och Hecla 1823.
Fartygen Fury och Hecla 1823. Gravyr av Arthur Parsey. Redigerad bild. Royal Museums Greenwich (Public domain).
Du ska åka till Arktis. Hur skulle du göra? Vad skulle du ta med dig? I den här lektionen får eleverna bestämma.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22, Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhälle

  • Framväxten av högkulturer i olika delar av världen, till exempel i Afrika, Amerika och Asien. Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  • Europeisk kolonisation och slavhandel. Konsekvenser av detta för människor och kulturer samt för det ökade globala handelsutbytet mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Övningen

Hela övningen är självförklarande och det är tänkt att eleverna ska genomföra den i par. Den går även att göra enskilt eller i helklass, men förmodligen är det roligare att läsa och fundera två och två.

Börja med den inledande sidan och klicka sedan vidare till dess lektionen är slut.

Eleverna får följa upptäcktsresanden John Ross på början av 1800-talet då han försöker hitta Nordvästpassagen. Som en fin avrundning på övningen kan ni ta fram en modern karta och se var Nordvästpassagen går och var Ross genomförde sin expedition.

Extra övning

Lektionsmaterialet skulle mycket väl kunna passa som inledning till en diskussion eller ett arbete kring klimatförändringar.

Litteratur

  • Ross, John. 1835. Beskrifning om en resa i Polartrakterna. L. J. Hjerta: Stockholm

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Skoklosters slott, www.skokloster.se

För elever

Året är 1829. Kapten John Ross har just lyckats övertala industrimannen Felix Booth att bekosta en expedition till Arktis.