Lärarhandledning

Åk 7-9

En kolonialist eller gentleman?Lärarhandledning

Vad säger en tropikhjälm om sin bärare?
En grupp människor som sitter på åsnor och några som står runt omkring.
Foto: Hallwylska museet/SHM (Public Domain)
Tropikhjälmen har blivit en symbol för kolonialism. Den användes först av europeiska kolonisatörer och militärer i kolonierna i Asien och Afrika. Senare blev den mode för europeiska och amerikanska turister. Vad betydde den då och vad betyder den för oss idag?

Koppling till skolans kursplan

Lgr 22, centralt innehåll

Imperialism och världskrig, cirka 1850–1950

 • Europeisk nationalism, imperialism och framväxten av olika former av demokrati och diktatur.

Lgr22, betygskriterier

Eleven ställer frågor till historiska källor samt tolkar, kritiskt granskar och värderar dessa.

Om lektionen

Den här lektionen lyfter upp ett starkt symboliskt plagg - tropikhjälmen - med syfte att uppmärksamma eleverna på hur kläder och symboler kan användas eller missbrukas. Hur tolkar vi människor utifrån deras klädval? Går det att veta något om en annan människa baserat på vad hen har på sig? Eleverna får granska bilderna, lyssna på George Orwells text och därefter dra linjer till sin egen verklighet.

Övning - För eller emot?

Syftet med den här övningen är att bli medveten om symbolers kraft.

Tidsåtgång: ca 30 min

Tropikhjälmen har blivit en av de tydligaste symbolerna för kolonialism och förtryck. År 2018 kom det ut bilder på den amerikanska presidenthustrun, Melania Trump, när hon var i Kenya. På bilderna bar hon tropikhjälm. Hon fick mycket kritik i media för att hon verkade helt omedveten om vad hjälmen signalerade. Men det finns flera länder där soldaterna fortfarande bär tropikhjälmar, eftersom de är praktiska och skyddar huvudet mot sol och värme.

Eleverna sätter sig i små grupper eller parvis och diskuterar:

 • Är det ok att ha på sig något bara för att man tycker det är snyggt, utan att bry sig om vad det kan symbolisera?
 • Kan du ge exempel på klädesplagg som är symboler för något?
 • Finns det symboler eller symboliska plagg som du aldrig skulle kunna ta på dig?
 • Är det ok att bära tropikhjälm på semestern?

Samlas igen och redovisa i helklass.

Övning - Vad tror de om mig?

Syftet med den här övningen är att bli medveten att vi alla skickar ut signaler, vare sig vi vill det eller inte. Och att vi alla tolkar varandra, baserat på den verklighet vi känner till.

Tidsåtgång: ca 30 min

Varje elev får fundera individuellt en stund över sina egna kläder, smycken, frisyrer och så vidare. Låt dem skriva ner svaren på följande frågor:

 • Bär du något smycke? Hur ser det ut?
 • Har dina kläder symboler, text eller bilder?
 • Tänk dig att en annan människa ser dig för första gången. Fundera på hur de skulle kunna tolka dina kläder och smycken. Fundera också på hur deras tolkning påverkas av deras egen bakgrund och erfarenheter.

Samla in eller diskutera i helklass eller smågrupper.

Litteratur och källor

 • Callaway, Helen. Dressing for dinner in the bush : rituals of self-definition and British imperial authority (artikel i Barnes and Eicher (red), Dress and Gender, Making and Meaning in Cultural Contexts), 1992.
 • Baedeker, Karl. Handbuch für Reisende,1898
 • Cook’s Handbook for Egypt and the Sudan, 1906
 • Sällskapsdamen Ida Uhses resedagböcker från resorna med Walther och Wilhelmina von Hallwyl.
Logotyp för Hallwylska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Hallwylska museet

För elever

Tropikhjälmen har blivit en symbol för kolonialism. Den användes först av europeiska kolonisatörer och militärer i kolonierna i Asien och Afrika. Senare blev den mode för europeiska och amerikanska turister. Vad betydde den då och vad betyder den för oss idag?