Lärarhandledning

Åk 7-9

Kunskap är makt, organisation ger styrka!Lärarhandledning

Varför ville kvinnorna i Gävle ha en egen fana?

1900-talet

Gävle

Röd fana med ett kvinnorporträtt i en sol och texten "Kunskap är makt. Organisation ger styrka."
Foto: Evelin Skoglund, Arkiv Gävleborg (CCBY)
En lektion där eleverna får en inblick i hur folkrörelser kunde växa fram, arbeta och vad Gävle kvinnoklubb tog upp på sina möten.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22 Centralt innehåll

Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid

 • Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

Lgr22 betygskriterier

Eleven visar kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp.

Om lektionen

I den här lektionen får eleverna lära sig mer om folkrörelser, hur människor har organiserat sig och kämpat för idéer som de tror på. Protokoll från Gävle socialdemokratiska kvinnoklubb berättar om kvinnors engagemang för sin fana och deras tankar kring rösträtt. Eleverna får studera källtexter med hjälp av förklarande texter. Med utgångspunkt från dessa får eleverna reflektera kring hur människor organiserat sig och kämpar för olika idéer idag.

Övning 1

Diskussionsövning - kan göras mindre grupper och avslutas med sammanfattning i helklass.


Lektionen har handlat om kvinnor som gick ihop och bildade en förening. På deras fana fanns det symboler och texten ”Kunskap är makt. Organisation ger styrka.” Diskutera följande frågor:

 • Vad menas med kunskap är makt?
 • Ge ett eller några exempel på där kunskap ger makt.
 • Vad menas med organisation ger styrka?
 • Kan du ge ett exempel på när det har gett styrka att organisera sig?

Läs citatet i popupbild nummer 4, 18 januari 1904. Diskutera sedan dessa frågor:

 • Vad tycker kvinnorna om politik och rösträtt?
 • ”vi arbetarkvinnor borde lära oss att både tala och tänka” sa fru Visten. Vad menade hon tror du? Kunde inte arbetarkvinnorna tala och tänka?
 • Vad tänker du kring hur de ser på sin roll i förhållande till männen? Försök att tänka dig in i hur det var att vara kvinna då? Hur är det idag?

Övning 2 - Gör din egen fana

Denna övning kan göras väldigt enkel, men den kan även utvecklas, i samarbete med bildämnet eller slöjd. Den kan göras enskilt, i par eller i mindre grupp.
Material: A4 eller A3 papper, någon form av färgpennor
(Fanan kan även göras stor och i andra material t.ex. i tyg om man har gott och tid och kan samarbeta med andra ämnen)
Säg till eleverna att de ska föreställa sig att de går i ett demonstrationståg och att de har en fin fana som de bär på med ett viktigt budskap.

Hjälpfrågor:

 • Vilken färg har din fana? (Påminn om olika färgers betydelse)
 • Vilka symboler finns det på fanan? (Ge exempel på någon symbols betydelse)
 • Vad är viktigt för dig? Vad står det på din fana?

Avsluta övningen med att eleverna visar sina fanor för varandra och berättar hur de har tänkt.

Litteratur

 • Arbetarbladet 23 april 1904 Kvinnornas spalt Fru Kata Dalströms föredrag
 • https://skbl.se/sv/artikel/KataDalstrom
Arkiv Gävleborgs logga.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Arkiv Gävleborg

För elever

Den röda fanan med texten ”Kunskap är makt. Organisation ger styrka.” har tillhört Gävle socialdemokratiska kvinnoklubb. Den är tillverkad i ett fint ylletyg. Motivet är unikt för den här fanan och visar ett porträtt av Louise Michel, en fransk revolutionär, anarkist, författare och lärare. Hur gjorde kvinnorna för att samla in pengar till fanan? Och vad diskuterades på deras möten?