Lärarhandledning

Mitt hem, år 1942Lärarhandledning

Hur är en dag i ditt liv?

1942

Motala och Långasjö

Nordiska_museet_mitt_hem_Solvig_1
Solvig Nilsson år 1942 i sitt barndomshem i Långasjö, Småland. Foto: Nordiska museet (CC BY).
Genom att läsa om andra i andra tider kan vi lära oss något om oss själva. I den här lektionen finns till och med möjligheten att hjälpa framtidens elever att lära sig något.

Koppling till skolans kursplan i historia 4–6:

Centralt innehåll

Folkökning, ändrade maktförhållanden och emigration, cirka 1800–1900

  • Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel kyrkböcker, fotografier och domstolsprotokoll, kan berätta om det förflutna.

Betygskriterier

Eleven för resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under olika tidsperioder.

Om lektionen

Lektionen bygger på en insamling som Nordiska museet gjorde 1942 där nästan 2 000 elever i årskurs 6 fick möjligheten att skriva om sina hemförhållanden.

Syftet med lektionen är att eleverna dels ska få möjlighet att stifta bekantskap med historiska källor, dels att reflektera över skillnader och likheter i historien.

Lektionen kräver få förkunskaper.

Övning

Be eleverna läsa texterna, antingen enskilt eller i par. Skulle dina elever behöva särskilt stöd i läsningen, kan det vara bra att läsa högt i helklass.

Eleverna ska sedan parvis diskutera likheter och skillnader mellan de två berättelserna. Som stöd kan du ge dem dessa diskussionsfrågor:

  • Tror ni att Roland och Solvig hade det bättre eller sämre än andra i sin samtid?
  • Vilka maträtter skriver de om?
  • Vad gjorde de på fritiden?
  • Vad verkar de tycka är roligt i vardagen?
  • Hur hjälper de till i hemmet?
  • Vilka likheter/skillnader finns med hur du har det idag?
  • Hur tror du att det kommer vara för barn i framtiden?

Efter en diskussion på cirka tio minuter kan ni övergå till en diskussion i helklass för att se vad eleverna kommit fram till.

Låt gärna eleverna skriva sina egna berättelser om hur de har det hemma och dela i Nordiska museets och UR:s insamling. Klicka på länken och anmäl din klass på Mitt liv.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Nordiska museet

För elever

Har du ofta undrat vad Roland och Solvig gjorde om dagarna? Inte? Då får du chansen nu.