Lärarhandledning

Mitt liv, år 1942Lärarhandledning

Hur är en dag i ditt liv?

1942

Motala och Långasjö

Nordiska_museet_mitt_hem_Solvig_1
Solvig Nilsson år 1942 i sitt barndomshem i Långasjö, Småland. Foto: Nordiska museet (CC BY).
Genom att läsa om andra i andra tider kan vi lära oss något om oss själva. I den här lektionen finns till och med möjligheten att hjälpa framtidens elever att lära sig något.

Koppling till skolans kursplan i historia 4–6:

Centralt innehåll

Folkökning, ändrade maktförhållanden och emigration, cirka 1800–1900

 • Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel kyrkböcker, fotografier och domstolsprotokoll, kan berätta om det förflutna.

Betygskriterier

Eleven för resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under olika tidsperioder.

Om lektionen

Lektionen bygger på en insamling som Nordiska museet gjorde 1942 i samarbete med Skolradion då nästan 6000 elever i årskurs 6 fick möjlighet att skriva om sina hemförhållanden.

Syftet med lektionen är att eleverna dels ska få möjlighet att stifta bekantskap med historiska källor, dels att reflektera över skillnader och likheter med idag och sina egna liv.

Här finns också möjlighet att låta eleverna berätta om en dag i sina egna liv år 2024 och på så sätt bidra till Nordiska museets och URs digitala insamling för skolelever, Mitt liv som pågår till och med den 28 februari 2025.

Lektionen kräver få förkunskaper.

Övning

Be eleverna läsa texterna, antingen enskilt eller i par. Skulle dina elever behöva särskilt stöd i läsningen, kan det vara bra att läsa högt i helklass.

Eleverna ska sedan parvis diskutera likheter och skillnader mellan de två berättelserna. Som stöd kan du ge dem dessa diskussionsfrågor:

 • Tror ni att Roland och Solvig hade det bättre eller sämre än andra i sin samtid?
 • Vilka maträtter skriver de om?
 • Vad gjorde de på fritiden?
 • Vad verkar de tycka är roligt i vardagen?
 • Hur hjälper de till i hemmet? (Hur mycket hjälper du till hemma?)
 • Roland skriver om hur han tvättar sig, men var? Titta på hans teckning av sin lägenhet.
 • Skulle du kunna leva utan badrum?
 • Solvig skriver om att de lyssnar på andakt (en kort gudstjänst) i radion och att de går i kyrkan på söndagarna. Är religionen viktig i ditt liv?
 • När Solvigs familj bjuder på kalas blir det mycket mat. Känner du igen maträtterna?
 • Om du blev tvungen att byta liv med Solvig eller Roland för en dag, vilken skulle du välja? Varför? Berätta för varandra.

Efter en diskussion på cirka femton minuter kan ni övergå till en diskussion i helklass för att se vad eleverna kommit fram till.

Låt gärna eleverna skriva sina egna berättelser om hur de har det hemma och dela i Nordiska museets och UR:s insamling. Klicka på länken och anmäl din klass på Mitt liv.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Nordiska museet

För elever

I den här lektionen får du vet mer om hur ett barns liv kunde se ut om du levt för 80 år sedan. Kanske som hos Solvig och Roland?