Lärarhandledning

När bilen kom till SverigeLärarhandledning

Hur förändrades samhället när bilen blev vanlig?

1900-tal

sverige

En interiör från förarsätet på en gammal bil.
Förändring har alltid två sidor: en positiv och en negativ. Så var det också när bilen kom till. I den här lektionen får eleverna tänka kring bilens roll i samhället och vad framtiden kan erbjuda och vad som skulle kunna hänt om historien såg annorlunda ut.

Koppling till skolans kursplan

Centralt innehåll

Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen
Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, [...] ökat välstånd, teknisk utveckling [...].

Betygskriterier

Eleven ger exempel på, och förklarar, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.

Om lektionen

Du som lärare kan välja om du vill gå igenom elevsidan med eleverna gemensamt eller om eleverna ska göra det var för sig. Övningarna kan antingen göras med diskussion efter varje fråga eller med en större diskussion efter alla tre övningar. I och med att flera av övningarna är diskussionsmaterial, gå gärna runt i klassrummet och lyssna på vad eleverna lyfter.

Övning - positivt och negativt

Material: Penna och papper (gärna ett A3)

Dela in eleverna i grupper om tre. Låt dem skriva listor om hur bilen har påverkat negativt och positivt.

Tips för att sätta igång diskussioner:

  • Hur har bilarna påverkat miljön?
  • Hur påverkade T-Forden människorna?
  • Har bilen påverkat människor som bor i stan eller på landet olika?

Övning - framtidens bilar

Låt eleverna fundera över vilken roll bilen kommer ha om 100 år. Låt eleverna diskutera i små grupper för att sedan ta upp diskussionen i helklass.

  • Hur kommer bilen se ut om 10, 50 eller 100 år?
  • Kommer samma drivmedel användas?
  • Vem kommer äga bilar?
  • Kommer bilarna behövas?

Övning - Vad hade hänt om..?


Detta är en diskussionsövning som går ut på att eleverna ska bli medvetna om hur olika företeelser påverkar samhället i stort.

Dela in klassen i mindre grupper. Låt dem diskutera följande fråga:

  • Föreställ dig att elmotorn hade "vunnit" över bensinmotorn redan i början. Hur tror du att världen hade sett ut nu? Vilka hade varit de stora skillnaderna? Vad hade varit likadant?

Diskutera i 10-15 minuter. Låt sedan grupperna redovisa för varandra.

Logotyp för Hallwylska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Hallwylska museet

För elever

I garaget på Hallwylska museet står en bil fortfarande kvar som är över 100 år gammal. År 1908 köpte grevparet sin första automobil. I den här lektionen får du fundera på hur bilen blev populär och hur den har påverkat samhället sedan dess.