Lärarhandledning

Åk 7-9

Prata på avståndLärarhandledning

Hur förändrades livet när telegrafen och telefonen kom?

1800-tal

Stockholm

Telefontornet var byggt av metallbalkar. Det sticker upp högt över hustaken. Från toppen utgår tusentals telefonledningar.
Telefontornet på Brunkebergstorg. Foto: Tekniska museet (Public Domain).
I början på 1800-talet kom ett meddelande fram så snabbt som en häst kunde gå. Det kunde ta flera månader att skicka ett brev mellan två länder. Sen kom telegrafen och telefonen. Hur påverkades människors liv av det?

Koppling till skolans kursplan

Centralt innehåll

Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen

  • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till industrialiseringen och konsekvenser av denna för människor och miljö.

Förmåga som tränas

  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

Övning - Telegrafisten

Syftet med den här övningen är att bilda sig en uppfattning om vad det innebär att vara telegrafist och skicka och ta emot telegram.

Tidsåtgång: ca 20 minuter.

Dela in eleverna i par. Låt dem skriva var sitt kort meddelande med hjälp av morsealfabetet. Det får gärna vara så korthugget som telegrammen faktiskt var. Låt dem sedan byta meddelande med varandra och försöka dechiffrera dem.

Fundera: Hur skriver du meddelanden? Skillnader och likheter?

Övning - Träffa en kompis

Syftet med den här övningen är att eleverna ska tänka sig in i hur livet fungerar i ett samhälle utan mobiltelefoner och Internet. Hur kan man kommunicera och vilka problem kan man stöta på?

Tidsåtgång: ca 20 minuter.

Uppgift: Det är sommarlov 1870. Det är onsdag. Du vill träffa din kompis på lördag. Hur gör du? Tips: Det beror på var du bor, om din familj är rik eller fattig, om du kan läsa och skriva eller inte.

Låt eleverna fundera enskilt och skriva ner anteckningar. Sedan kan de berätta för varandra i mindre grupper eller inför hela klassen. Be dem motivera varför de valde att göra som de gjorde och om tillvägagångssättet kräver något särskilt. Be dem också berätta om problem som de kunde stöta på.

Den här övningen kan också utföras som en skrivuppgift.

Möjliga svar: Jag springer hem till min kompis och frågar om hen vill träffas. Jag skriver ett brev. Jag skickar ett bud. Jag telegraferar. Men vad händer om jag är sjuk på lördag? Om kompisen inte kommer?

Övning - Hur man talar i mobiltelefon

Den här övningen syftar till att eleverna ska fundera på varför det kunde behövas regler för hur man talar i telefon och att de ska få syn på osynliga regler som vi har idag. De flesta vet till exempel att det är svårt att prata i en bullrig miljö, eller att man kan störa andra om man pratar för högt.

Tidsåtgång: Ca 1 timme.

Titta på filmen. Tänk er att mobiltelefonen är helt ny och ni ska spela in en instruktionsfilm om hur man gör när man använder den. Hur ska man hålla den? Ska man prata högt eller lågt? Finns det något man ska undvika? Är det bäst att stå eller sitta? Och så vidare.

Skriv ett manus och gör en kort film eller dramatisering. Titta på filmerna eller spela upp scenen i helklass och diskutera varför ni valde som ni gjorde.

Källor

  • Hallwylska museet, Teknikens palats. Stockholm 2020.
  • Webbutställningen www.40rok.se (inaktiv f.n.)
  • Lindberg, Hugo, Med fingerskiva. Minnesskrift utgiven av Kungl. Telegrafstyrelsen. Stockholm: Esselte, 1938.
  • Johansson, Hemming, Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson: skildringar ur bolagets historia. 1 från 1876 till 1918. 1953.
Logotyp för Hallwylska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Hallwylska museet

För elever

I början på 1800-talet kom ett meddelande fram så snabbt som en häst kunde gå. Det kunde ta flera månader att skicka ett brev mellan två länder. Sen kom telegrafen och telefonen. Hur påverkades människors liv av det?