Lärarhandledning

Åk 4-6

Sax, skär och skänkelLärarhandledning

Vad har saxar och borgare gemensamt?

1300-TAL

Sverige

Fyra jordfynd: en skänkelsax och tre fingerborgar
En sax kan vara en symbol för en samhällsstruktur. I denna lektion får eleverna en möjlighet att lära sig mer om vad hantverksämbeten och borgerskapet handlade om utifrån olika sorters saxar.

Kopplingar till kursplanen i historia

Lgr22, centralt innehåll

Kulturmöten och statsbildning i Norden, cirka 800–1500.

  • Likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under tidsperioden.

Lgr22, betygskriterier

Eleven visar kunskaper om händelser och aktörer under olika tidsperioder samt om historiska begrepp.

Övning – Saxar, ämbeten och borgare

Lektionen består av två huvuddelar: en om saxar och ämbeten samt en om borgerskap. Eleverna förväntas först läsa en del och sedan diskutera de frågor som rör texterna.

Du får själv välja om textläsningen ska ske individuellt eller i grupp. Diskussionerna kan med fördel ske i helklass, eftersom det kan ge eleverna möjlighet att berätta om sig själva och sin egen släkt.Vissa av de nedanstående diskussionsfrågorna har ett specifikt svar, medan några är avsedda för att väcka elevernas samtalslust.

Frågor om saxar

  • Har du använt en bygelsax någon gång?
  • Varför tror du att dagens saxar ofta har handtag i plast? Svar: Med ett separat handtag kan man tillverka saxar som är anpassade för handen och dessutom göra saxar för höger- och vänsterhänta.
  • Har du olika saxar för olika saker?
  • Varför skulle man ha olika saxar för olika saker? Svar: Olika material påverkar saxens skär på olika sätt. En tygsax som används på papper blir slö, till exempel. Vissa typer av saxar, som papperssaxar med extremt långa skär, är också bättre på en viss uppgift. Tänk om du använde en nagelsax för att klippa ylletyg eller en plåtsax för att klippa naglarna.

Frågor om borgare

  • Har du någon i din familj som skulle vara borgare om ni levde förr?
  • Känner du till var ditt närmaste stadshus finns?
  • Kan man bli borgare i en stad idag? Svar: Ja, många städer har frivilliga borgerskapsföreningar. Sök på nätet om det finns någon i din närhet.

Litteratur

  • Lindström, Dag. 1991. Skrå, stad och stat: Stockholm, Malmö och Bergen ca 1350-1622. Uppsala universitet: Uppsala.
Logotyp Historiska museet

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska museet

För elever

Olika saxar klipper på olika sätt. Men kan man också påstå att saxar har med samhället att göra? Här får du veta mer om saxar och borgerskapet.