Fyra personer i plasthjälmar och gula västar som tittar ner på en utgrävning.

Lärarhandledning

Skärvor från en annan tidLärarhandledning

Koppling till skolans kursplan

Kunskapskrav

  • Eleven ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.

Centralt innehåll

Kulturmöten och statsbildning i Norden, cirka 800–1500

  • Vad historiska källor är, till exempel arkeologiska fynd, texter, muntliga berättelser och digitalt material, och hur de kan användas för att ge kunskaper om det förflutna.

Om lektionen

Syftet med lektionen är att eleverna ska få en liten inblick i hur arkeologiska fynd kan berätta något om det förflutna. Ni behöver inga övriga hjälpmedel för att genomföra lektionen.

Övning 1: De mystiska skärvorna

Övningen består i att eleverna ska läsa texten, titta på bilden med de små skärvorna och sedan jämföra dem med fyra olika glasföremål. Till varje föremål finns kort information som berättar vad föremålen är.

Be eleverna att undersöka bilderna parvis för att finna ett svar. Du kan hjälpa dem genom att ställa frågor som:

  • Vilka likheter/skillnader kan ni se mellan skärvorna och föremålen?
  • Är det något av föremålen som har rätt/fel färg?
  • Ser något av föremålen för modernt ut för att komma från 1300-talet?
  • Går det att veta vilken form föremålet ska ha?

Ge eleverna max fem minuter för att fundera och fortsätt sedan med nästa del.

Övning 2: Vad betyder fyndet för oss?

Övningen består i att eleverna ska läsa texterna och fundera på de två frågorna:

  • Vem kan ha ägt föremålet?
  • Vad kan fynden säga om Slussen?

Publicerad:

Uppdaterad:

För elever

Plötsligt låg de där i arkeologens hand. Smutsiga, små, men med lysande färger. De glänste och glödde vasst i handen. Vad har de för betydelse för oss?