Lärarhandledning

Åk 7-9

Till Tjaktja, men inte längreLärarhandledning

Vem var det som hittades i Arjeplogfjällen?

1900-TAL

Arjeplog

En ID-bricka av metall med runda och avlånga hål och instämplad text. Brickan är fläckig och sliten av ålder.
I den här lektionen får eleverna ta del av ett tragiskt livsöde. Utgångspunkten är spåren efter en krigsfånge från andra världskriget som hittades i Arjeplogsfjällen 2004. Hur kan personliga saker tillhörande en krigsfånge ha hamnat där?

Kopplingar till kursplanen i historia

Lgr22, centralt innehåll

Imperialism och världskrig, cirka 1850–1950

 • De båda världskrigen, deras orsaker och konsekvenser. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag. Människors motstånd mot förtryck.

Lgr22, betygskriterier

Eleven ställer frågor till historiska källor och för resonemang om vad källorna kan berätta om det förflutna samt om källornas relevans och trovärdighet.

Övning - undersök fynden

Den här övningen kan användas som ingång till ett arbete kring Andra världskriget. Tanken är att eleverna ska genomföra ett litet detektivarbete genom bildanalys i helklass eller i mindre grupper. Studera elevernas material i förväg för att kunna hjälpa dem på ett bra sätt. Det är viktigt att poängtera att föremålen tillhört en person.

Övningen tar cirka 15 minuter att genomföra.Be eleverna att undersöka bilden. Genom att klicka på numren kan de ta del av information om föremålen. Eleverna kan arbeta individuellt eller i grupp. Be dem fundera över följande frågor:

 • Vad är föremålen gjorda av?
 • Från vilken tid är föremålen?
 • Är de gamla eller nytillverkade?
 • Är de äldre eller yngre än 100 år?
 • Vem kan ha använt föremålen?
 • Är föremålen äkta?

Summera övningen muntligen i helklass eller individuellt skriftligen.

Övning - Hur hamnade krigsfångens saker i Arjeplogsfjällen?

Syftet med den här övningen är att eleverna genom att ta del av fördjupningsmaterialet i lektionen ska besvara frågan "Hur har personliga saker tillhörande en krigsfånge under Andra Världskriget hamnat i Arjeplogsfjällen?" Genom övningen får eleverna träna sina förmågor att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. Genom att följa en människas historia och öde får eleverna också möjligheter att se samband mellan händelse och konsekvens.

Be eleverna att läsa faktatexten om krigsfången eller gå igenom innehållet i texten gemensamt i helklass. Dela in eleverna i grupper om 3-5 personer och be dem diskutera hur krigsfångens tillhörigheter har hamnat i Arjeplogsfjällen. Summering kan ske muntligen i helklass där varje grupp redovisar sina svar.

Övningen tar cirka 20 minuter att genomföra.

Tips: Har eleverna tillgång till sökmotor är det bra att du själv i förväg söker på ordet Stalag för att se vilka träffar som dyker upp. I kartövningen är det också bra att veta att namnet Tjaktja förekommer på fler ställen. Observera att fjället i detta fall ligger inom Arjeplogs Kommun med koordinaterna 66°33'59.5"N 15°33'33.8"E (ungefärligt fyndplats).

Källor

 • Anteckningar av Dr. Einar Wallquist, läkare och sedan museichef i Arjeplog.
 • Wallquist, Einar. 1945. Väster om väg. Bonnier: Stockholm.
 • Wallquist, Einar. 1943. Möte med granne. Bonnier: Stockholm.
 • Norran, lokaltidning för norra Västerbotten.
 • Johan Nordlandersällskapets tidskrift Oknytt, Nr 1-2 2019.
 • ”Sångfågeln på Grini”, film av Jörgen Stenberg, Frank Stenberg och Jimmy Borgström. 2010.
Logotyp Silvermuseet

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Silvermuseet Arjeplog

För elever

I augusti 2004 hittade norska fjällvandrare kvarlevorna av en människa på svenska sidan av Arjeplogsfjället Tjaktja. Förutom rester av skelettet och rester av kläder fann man även en kam, en tändare, knappar och en plåtask.