Föremål

ÅderlåtningsjärnFöremål

En stav av metall som har en utstickande tagg i ena änden. Andra änden är böjd som en spiral.
Foto: Historiska museet/SHM (CC BY)

Åderlåtning användes för att förebygga och bota sjukdomar. Man hål på ett blodkärl med ett sådant här åderlåtningsjärn och tappade ut lite blod. Tanken var att skapa balans i kroppsvätskorna. Det var vanligast att slå hål på blodkärl i armarna.

Under medeltiden var åderlåtning mycket vanligt, men det användes ända fram till mitten av 1800-talet. Och det används faktiskt fortfarande, men bara i väldigt speciella fall och med modern utrustning.

Åderlåtningen gick till så att man höll i den spiralformade delen av järnet. Sedan slog man den vassa, spetsiga änden ner i en blodåder. Det var viktigt att åderlåtningsjärnet inte var för långt eller tjockt, för såret fick inte bli för djupt. Åderlåtningsjärnens utseende förändrades inte på över tusen år.

Längd: ca 9 cm
Material: järn

Föremålsnummer: 621817, Historiska museet.