Föremål

BudkavleFöremål

Ett trästycke med ett påklistrat papper med text.
Foto: Helena Bonnevier, Livrustkammaren/SHM (CC BY)

Budkavle för uppbåd från Hedemora socken vid Stora daldansen 1743. Stora daldansen var ett bondeuppror. Bönderna tyckte att de hade för lite inflytande.

En budkavle var ett skrivet budskap som bars från person till person. Den här budkavlen består av furuträ med påklistrat papper.

Så här står det på budkavlen:
"Budkafla till allmänt opbod för Hedemora Sochn, att hwar och En, som kan bara Gewär skall innom tålf tijmars tijd, bewäpnad och försedd med åtta dagars Kåst inställa sig wijd den wahnliga Socknens mötesplatz, och under dhe förordnade Officerars samt Crono Betienters anföhrande opbryta samt aftåga dherifrån till Sambleplatz. Den sadant utan laga förfall efftersätter eller denna Budkafla nederlägger, skall som en otrogen Konungens Undersåtare & Rijksens Förrädare achtas och ansees".

Datering: 1743 

Mått: längd 363 mm, bredd 57 mm 

Föremålsnummer: 1031, Livrustkammaren.