Föremål

Gustaf V:s blöjorFöremål

Tre högar med kvadratiska linnelappar.
Foto: Livrustkammaren/SHM

Blöjor av kvadratiska dukar av tunt vitt linne. Har tillhört kung Gustaf V (1858-1950) som barn.

Datering: 1850-tal 

Längd och bredd: ca 900 mm 

Föremålsnummer: 21862 m.fl., Livrustkammaren.