En guldring med en stor, slät, brun sten.
Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0)

Länge trodde man att Hedvig Eleonoras guldring hade en sten som kallas för besoarsten, en sten som finns i magen på besoargetter, eller en agat. Nu har två paleontologer, forskare som jobbar med utdöda djur och växter, istället identifierat stenen som ett fossil av en tand från en utdöd fiskart.

Stenen kallas för en paddo-sten, alltså en paddsten, och sägs skydda mot förgiftning och känna ifall människor som vill en illa är i närheten.

På baksidan av ringen finns inristningen "Hedvig Eleonora Regina Suecia".

Datering: 1650-1700