Föremål

SkålFöremål

Bronsskål som är sliten och trasig
Foto: Jens Mohr, Historiska museet/SHM (CC BY)

Det här är en skål av brons som hittades i en grav i Birka. Kanske har den använts till att tvätta ansikte och händer med.

Skålen är tillverkad i området för dagens Irland. Människor i Birka hade täta kontakter med Irland och bedrev handel med människor där.

Föremålsnummer: 107013, Historiska museet