Föremål

Spegel för talträningFöremål

Vanersborgs_museum_spegel_VM23706
Foto: Anna Panser, Vänersborgs museum (CC BY).

Fjärde distriktets dövstumskola, senare kallad Vänerskolan, öppnade 1877. Många av eleverna förväntades lära sig tala, trots att de var delvis eller helt döva.

I klassrummen fanns speglar av den här sorten för att eleverna skulle sitta framför dem när de tränade på att tala och avläsa tal. Ofta satt de tillsammans med sin lärare. Eftersom de inte själva kunde höra om det blev rätt ljud, kunde de genom att se i spegeln hur det såg ut, jämföra det med lärarens miner och lättare avgöra om det blev rätt.

Man använde även hjälpmedel som papper och fjädrar som lätt rörde sig om man gjorde det rätta blåset eller den rätta luftpusten som krävdes för att åstadkomma ett visst ljud. Prova själv luftblåset mot handen om du försöker säga ”B” jämfört med ”P”.

Spegeln finns i Vänersborgs museums samlingar.

Vanersborgs_museum_lektion_VS01694
Lärarinnan Mathilda Brandt med elever på B-avdelningen. Omkring år 1900. Foto: Vänersborgs museum (PDM).